Bijzondere situaties

Soms kan een ingreep bij een kandidaat of bij de hele afnamegroep nodig zijn. Bijvoorbeeld bij technische problemen of inlogproblemen, of bij vermoedens van fraude. Of bij wijzigingen.

Inlogproblemen

Als een kandidaat 5 keer foutief inlogt, wordt zijn afname vergrendeld. Dit ziet u op de afnamemonitor in het detailscherm. Voordat u een account ontgrendelt, moet u nagaan wat de reden is van de foutieve inlogpogingen. Om het account van de kandidaat weer te ontgrendelen, klikt u op het blauwe cijfer achter 'Vergrendeld'. Selecteer de kandidaat en klik op de rode link ‘Vergrendeld’.

Attentiesignaal

De kandidaten loggen via de ‘Facet Browser’ in op de afname-omgeving. Proberen ze buiten deze omgeving te komen, dan krijgt u een attentiesignaal bij het detailoverzicht. U kunt zien om welke kandidaat het gaat, door op het blauwe cijfer te klikken.

U besluit of u de afname van de kandidaat afbreekt of het attentiesignaal verwijdert. U kunt een toelichting geven in het proces-verbaal.

U verwijdert het attentiesignaal door op het ‘blauwe cijfer’ achter ‘Attentie’ te klikken. U krijgt dan een overzicht van de kandidaten. U selecteert de kandidaat en klikt op de rode knop ‘Attentie’.

Afbreken of herstarten

Redenen om een individuele afname af te breken kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • verplaatsing van de kandidaat naar een andere computer
  • technische problemen
  • vermoeden van fraude

Om een afname af te breken, selecteert u in het kandidatenoverzicht de kandidaat en kiest u 'Afname afbreken’. Mag de kandidaat de afname weer hervatten, dan herstart u de afname. Selecteer de kandidaat in het kandidatenoverzicht en klik op de knop ‘Afname herstarten’. De kandidaat kan dezelfde gebruikersnaam en toegangscode gebruiken. De afname opent bij de opgave waar hij was afgebroken.

Afname blokkeren

Er kunnen ook problemen rondom de hele afname ontstaan. Denk aan een te vroeg vrijgegeven afname, of aan vermoeden van fraude door meerdere kandidaten. Dan kunt u besluiten om de afname te blokkeren. Dit kan alleen als geen van de kandidaten nog begonnen is aan het examen. Om een afname te blokkeren selecteert u in het afnameoverzicht ‘Toon Groep’ en daar ‘Blokkeren afnamegroep’.

Wijzigingen na vrijgeven afnamegroep

De afnameplanner kan op het laatste moment nog kandidaten toevoegen of verwijderen, maar alleen bij afnamegroepen die nog niet zijn vrijgegeven door de afnameleider. Is de afnamegroep vrijgegeven, maar is er nog niemand begonnen? Dan kan de afnameleider de afnamegroep blokkeren. Daarna kan de afnameplanner alsnog wijzigingen aanbrengen. Het duurt 15 tot 30 minuten voordat de wijzigingen zichtbaar zijn voor de afnameleider.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee