In het kort

Heeft een student door bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen? Dan kan er een uitzondering worden gemaakt op de regels van de prestatiebeurs.

Een speciale regeling bij studievertraging heet een voorziening voor de prestatiebeurs. De student kan een voorziening voor de prestatiebeurs aanvragen bij DUO. Dit gaat altijd in overleg met de studentendecaan of studieadviseur.

Rol studentendecaan of studieadviseur

De studentendecaan (ho) of studieadviseur (mbo) beoordeelt allereerst of een student voldoet aan de voorwaarden. Steunt de studentendecaan of studieadviseur het verzoek, dan ondertekent hij het verzoek. Pas daarna kan de student een voorziening aanvragen.

Een studieadviseur of studentendecaan moet door de instelling zijn aangewezen om aanvragen te ondertekenen. DUO controleert dit met lijsten van tekenbevoegde personen.

Verschillende voorzieningen

Er zijn verschillende voorzieningen mogelijk. De voorwaarden verschillen per voorziening:

 • verlenging van de prestatiebeurs
 • verlenging van de diplomatermijn
 • omzetting van de prestatiebeurs (alleen bij structurele bijzondere omstandigheden)
 • nieuwe aanspraak op studiefinanciering

De student kan ook een verzoek doen tot omzetting van de prestatiebeurs op grond van de Wajong. Hiervoor hoeft hij geen contact op te nemen met de studentendecaan of studieadviseur.

Op de pagina Handleiding en Instructie vindt u uitgebreide informatie over bovenstaande voorzieningen in één document.

Studiefinanciering na 30e jaar student

Het recht op studiefinanciering vervalt als de student na zijn 30e jaar zijn studiefinanciering onderbreekt. Alleen wanneer de student tijdelijk is uitgeschreven vanwege een medische noodzaak, kan DUO hem toch weer studiefinanciering toekennen na zijn 30e. Dit verzoek staat los van een voorziening prestatiebeurs, maar wordt soms samen met een verzoek voorziening prestatiebeurs ingediend. DUO kan het verzoek pas beoordelen als de einddatum van de studieonderbreking bekend is.

Wat moet u doen?

 1. Laat de student bij zijn arts een verklaring opvragen. De arts moet verklaren in welke periode de student niet kon studeren.
 2. Schrijf de student weer in voor zijn opleiding en laat hem studiefinanciering aanvragen via Mijn DUO.
 3. De nieuwe studieperiode moet direct aansluiten op de periode waarin de student niet kon studeren. Is dit niet mogelijk of wenselijk vanwege de inrichting van het onderwijs? Bijvoorbeeld omdat het niet mogelijk of wenselijk is om halverwege een semester of studietijdvak weer in te stromen? Dan verklaart u dit schriftelijk.
 4. De student stuurt DUO een verzoek per brief om toekenning van studiefinanciering na zijn 30e jaar. Hij voegt de medische verklaring bij en eventueel uw verklaring. Het postadres is:

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Postbus 50061
  9702 DA Groningen

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee