Nieuwsoverzicht

 • De HO-link conferentie 2018

  Studentenadministratie

  Op 7 en 8 juni 2018 organiseren Stichting Studielink en DUO samen De HO-link conferentie.

 • Diploma’s particulier onderwijs in Diplomaregister

  Examens, Examens en diploma, Studentenadministratie

  Vanaf 1 januari 2018 worden óók de behaalde diploma’s van studenten in het particulier onderwijs opgenomen in het Diplomaregister van DUO. De diploma’s moeten zijn aangeleverd aan BRON en goedgekeurd teruggekoppeld worden aan de instelling. Dit geldt voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs.

 • Wetsvoorstel halvering collegegeld eerstejaars studenten

  Leerlingenadministratie, Studentenadministratie

  Het kabinet wil vanaf het studiejaar 2018-2019 het wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten halveren.

 • DUO Den Haag heeft een nieuw postadres

  Bekostiging en subsidies

  De DUO-vestiging Zoetermeer is onlangs verhuisd naar Den Haag.
  Per 15 december 2017 heeft DUO Den Haag een Haags postbusnummer.

 • Ico koppelt terug

  Bekostiging en subsidies

  Lees hier het verslag van het klanttevredenheidsonderzoek. De focus ligt op de dienstverlening van de helpdesk Informatiecentrum onderwijs (Ico).

 • Experiment vraagfinanciering: aanvragen vóór 1 februari 2018

  Studentenadministratie

  Vanaf september 2016 is het experiment vraagfinanciering gestart voor opleidingen in de sector Techniek & ICT. Vanaf september 2017 kunnen ook opleidingen in de sector Zorg & Welzijn deelnemen.

 • Wijziging openingstijden Registers HO (BRONHO en CROHO)

  Studentenadministratie

  Op 1 januari 2018 wijzigen de telefonische openingstijden van het Registers HO (BRONHO en CROHO).

 • Associate degrees zelfstandig

  Niet-bekostigd onderwijs, Studentenadministratie

  Vanaf 1 januari 2018 worden associate degree-programma's zelfstandige opleidingen.

 • Aanlevering gegevens postinitiële masters

  Studentenadministratie

  Voortaan moet u ook de gegevens van postinitiële masteropleidingen uitwisselen met DUO.

 • Vernieuwing BRON voor niet-bekostigde instellingen

  Vernieuwing BRON

  Vanaf 1 januari 2018 zijn niet-bekostigde instellingen (NBI) die een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding verzorgen, verplicht studentgegevens aan DUO aan te leveren. Het gaat daarbij om voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen.