Nieuwsoverzicht

 • Uiterste datum aanleveren wordt 14 oktober

  Studentenadministratie

  Op 1 oktober hebben wij via een nieuwsbericht gevraagd om inschrijvingen voor 10 oktober aan te leveren. Dit mag nog tot en met 14 oktober. Maandag 15 oktober start de prolongatie van de studiefinanciering voor 2019. Hiervoor gebruiken we onder andere inschrijfgegevens uit BRON.

 • Aanleveren inschrijvingen voor 10 oktober

  Studentenadministratie

  Ieder najaar berekent DUO de studiefinanciering voor het volgende kalenderjaar. Hiervoor gebruiken we onder andere de inschrijfgegevens uit BRON. Dit jaar vindt de berekening enkele weken eerder plaats dan in vorige jaren.

 • Instellingsinformatie beschikbaar

  Stichten en opheffen, Bekostiging en subsidies

  Het spoedonderhoud op Instellingsinformatie is voorbij en de informatie is weer beschikbaar.

 • Verhuizing zakelijke diensten van Entree naar Mijn DUO

  Bekostiging en subsidies

  Het dienstenpakket van Mijn DUO is vernieuwd. Diensten die eerder beschikbaar waren in Entree zijn verhuisd naar Mijn DUO.

 • Registreren hbo-titulatuur in CROHO na behalen 70%-norm

  Studentenadministratie, Examens en diploma

  De NVAO heeft vastgesteld dat de 70%-norm voor de nieuwe hbo-titulatuur door vrijwel alle clusters is bereikt.

 • Graadtoevoegingen hbo economie

  Studentenadministratie

  Per 1 september 2018 worden graadtoevoegingen voor economie aangepast of toegevoegd. De aanpassingen gelden voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen.

 • Wijziging openingstijden Informatiecentrum onderwijs

  Stichten en opheffen, Onderwijsvernieuwing, Bekostiging en subsidies

  Op 1 september 2018 wijzigen de telefonische openingstijden van het Informatiecentrum Onderwijs (Ico) van de sectoren voortgezet onderwijs (vo), beroeps- en volwasseneducatie (bve) en hoger onderwijs (ho).

 • Halvering collegegeld voor nieuwe studenten

  Leerlingenadministratie, Studentenadministratie

  Vanaf het studiejaar 2018-2019 wordt het wettelijk collegegeld voor nieuwe eerstejaars studenten gehalveerd.

 • Meer servicebalies DUO open

  Studentenadministratie, Leerlingenadministratie

  Een afspraak voor persoonlijk contact met DUO? Dat kan nu ook in Leeuwarden, Enschede, Maastricht en Breda.

 • Inschrijven student intensief programma

  Studentenadministratie

  Studenten schrijven zich via Studielink in bij de opleiding en instelling waar zij onderwijs willen volgen.