Soort collegegeld bepalen

U wilt weten of een student wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen.

Wettelijk collegegeld

Het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2018-2019 is € 2.060,-.
De student betaalt wettelijk collegegeld als hij voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 1. Hij staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs.
 2. Hij heeft geen vergelijkbaar diploma behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland.
 3. Hij voldoet aan de nationaliteitseis. Dat betekent dat hij:
  • uit 1 van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Suriname komt, of
  • familie is van een niet-Nederlandse EU-burger die in Nederland woont, of
  • een verblijfsvergunning heeft die recht geeft op studiefinanciering.

Informatie over het collegegeldkrediet voor studenten vindt u op DUO Particulier.

Uitzonderingen 2e voorwaarde

Er zijn 2 uitzonderingen op de 2e voorwaarde. De student betaalt ook wettelijk collegegeld als hij:

 • al wel een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland heeft behaald, maar voor de 1e keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt.
 • een 2e opleiding is gestart tijdens een 1e opleiding en deze ononderbroken heeft gevolgd.

Instellingscollegegeld

Voldoet een student niet aan de hierboven genoemde voorwaarden? Dan betaalt hij instellingscollegegeld. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door de instellingen zelf en is meestal hoger dan het wettelijk collegegeld. Alleen voor ‘joint degrees’ met een buitenlandse instelling mag een instelling een lager collegegeldbedrag vragen.

Halvering wettelijk collegegeld nieuwe studenten

Vanaf het studiejaar 2018-2019 wordt het wettelijk collegegeld voor nieuwe eerstejaars studenten gehalveerd. Voor studenten die met een lerarenopleiding beginnen, geldt de halvering zelfs 2 jaar. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.