Naar Studentenadministratie

Soort collegegeld bepalen

Vanwege de coronamaatregelen krijgen studenten 50% korting op het wettelijke collegegeld voor 2021-2022.

Wettelijk collegegeld

Het wettelijke collegegeld voor studiejaar 2021-2022 is € 1.084,-. De student betaalt wettelijk collegegeld als hij voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  1. Hij staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs.
  2. Hij heeft geen vergelijkbaar diploma behaald aan een bekostigde opleiding in Nederland.
  3. Hij voldoet aan de nationaliteitseis.

De bedragen voor deeltijd- en duaal onderwijs vindt u op nponderwijs.nl Link opent externe pagina .

Uitzonderingen 2e voorwaarde

Er zijn 2 uitzonderingen op de 2e voorwaarde. De student betaalt ook wettelijk collegegeld als hij:

  • al wel een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland heeft behaald, maar voor de 1e keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt.
  • een 2e opleiding is gestart tijdens een 1e opleiding en deze zonder onderbreking heeft gevolgd.

Instellingscollegegeld

Voldoet een student niet aan de hierboven genoemde voorwaarden? Dan betaalt hij instellingscollegegeld. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door de instellingen zelf en is meestal hoger dan het wettelijk collegegeld. Alleen voor ‘joint degrees’ met een buitenlandse instelling mag een instelling een lager collegegeldbedrag vragen.

Collegegeldkrediet

Studenten kunnen bij DUO extra lenen om hun collegegeld te betalen: het 'collegegeldkrediet'.

Helft collegegeld voor nieuwe eerstejaars

Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen hun 1e collegejaar de helft van het wettelijke collegegeld. In 2021-2022 is dat € 542,- in plaats van € 1.084,-. Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld is maximaal 5 keer het wettelijke collegegeld.

Meer informatie

Meer informatie over collegegeld vindt u op DUO Particulier en rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee