Naar Studentenadministratie

Soort collegegeld bepalen

Wettelijk collegegeld

Het wettelijke collegegeld voor studiejaar 2023-2024 is € 2.314,-. Voor studiejaar 2024-2025 is het collegegeld € 2.530,-. De student betaalt wettelijk collegegeld als deze voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  1. De student staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs.
  2. De student heeft nog geen bachelordiploma aan een bekostigde opleiding behaald als deze zich inschrijft voor een andere bachelor aan een bekostigde opleiding. Of de student heeft nog geen masterdiploma aan een bekostigde opleiding behaald als deze zich inschrijft voor een andere master aan een bekostigde opleiding.
  3. De student voldoet aan de nationaliteitseis.

Uitzonderingen 2e voorwaarde

Er zijn 2 uitzonderingen op de 2e voorwaarde. De student betaalt ook wettelijk collegegeld als deze:

  • al wel een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland heeft behaald, maar voor de 1e keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt.
  • een 2e opleiding is gestart tijdens een 1e opleiding en deze zonder onderbreking heeft gevolgd.

Instellingscollegegeld

Voldoet een student niet aan de hierboven genoemde voorwaarden? Dan betaalt de student instellingscollegegeld. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door de instellingen zelf en is meestal hoger dan het wettelijk collegegeld. Alleen voor ‘joint degrees’ met een buitenlandse instelling mag een instelling een lager collegegeldbedrag vragen.

Collegegeldkrediet

Studenten kunnen bij DUO extra lenen om hun collegegeld te betalen: het 'collegegeldkrediet'.

Helft collegegeld voor nieuwe eerstejaars

Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen hun 1e collegejaar de helft van het wettelijke collegegeld. Dit geldt ook voor studenten aan een lerarenopleiding. Zij betalen ook voor hun 2e jaar de helft. Opleidingen met het kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs kunnen hoger collegegeld vragen. Dit hogere collegegeld is maximaal 5 keer het wettelijke collegegeld.

Vanaf september 2024 bestaat er geen recht op verlaagd collegegeld meer voor de groepen die genoemd staan in artikel 2.4c (eerstejaars), 2.4d (een tweede jaar voor lerarenopleidingen) en 2.4e (academische pabo).
Het extra jaar collegegeld blijft nog wel tot 1 september 2025 bestaan voor studenten die op 1 september 2023 stonden ingeschreven aan een lerarenopleiding (ad, ba of ma), natuurlijk voor zover dat jaar nog niet is opgebruikt.

Meer informatie

Meer informatie over collegegeld vindt u op DUO Particulier en rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Contact ROD ho

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via registersho@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen. Verstuur geen privacygevoelige gegevens. Wilt u een kopie van een document opsturen, maak dan de persoonsgegevens onleesbaar.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 38 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee