Soort collegegeld bepalen

U wilt weten of een student wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen.

Wettelijk collegegeld

De student betaalt wettelijk collegegeld als hij voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:
 • Hij staat ingeschreven voor een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs.
 • Hij heeft geen vergelijkbaar diploma behaald aan een andere bekostigde instelling in Nederland. 
 • Hij voldoet aan de nationaliteitseis. Dat betekent dat hij:
  - uit 1 van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Suriname komt, of
  - familie is van een niet-Nederlandse EU-burger die in Nederland woont of
  - een verblijfsvergunning heeft die recht geeft op studiefinanciering.

Het wettelijk collegegeld is voor 2017-2018 € 2.006,- en voor 2018-2019 € 2.060,-.

Informatie voor studenten over het collegegeldkrediet staat op DUO Particulier

Uitzonderingen

Er zijn 2 uitzonderingen op de 2e voorwaarde. De student betaalt ook wettelijk collegegeld als hij:
 • al wel een diploma aan een bekostigde instelling in Nederland heeft gehaald, maar voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt.
 • een tweede opleiding is gestart tijdens een eerste opleiding en deze ononderbroken heeft gevolgd.

Instellingscollegegeld

Voldoet een student niet aan de genoemde voorwaarden? Dan betaalt hij instellingscollegegeld. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door de instellingen zelf en is meestal hoger dan het wettelijk collegegeld. Alleen voor ‘joint degrees’ met een buitenlandse instelling mag een instelling een lager collegegeldbedrag vragen.