Voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona, is er het Nationaal Programma Onderwijs Link opent externe pagina (NPO).

Heeft u vragen? Bekijk eerst Veelgestelde vragen Link opent externe pagina over het NPO.

Het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 bepaalt hoe de rijksbijdrage voor instellingen in het hoger onderwijs wordt berekend. Het aantal bekostigde inschrijvingen en graden speelt daarbij een belangrijke rol. 

Beslisregels statustoekenning Rijksbijdrage

Het document Beslisregels statustoekenning Rijksbijdrage ho beschrijft het statustoekenningsproces. Daarin staat welke inschrijvingen en graden voor bekostiging in aanmerking komen.

Beslisregels statustoekenning subsidie vraagfinanciering
Notitie Helderheid bekostiging Ho

In de notitie 'Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs' uit 2003 en de aanvullende notitie uit 2004 staat informatie over de interpretatie en het toepassen van de bekostigingsregels. Het gaat daarbij om regels voor de tellingen van de bekostigingsparameters van 1 oktober 2003 en volgende jaren.

In 2004 is een bekostigingsoverleg met het hoger onderwijs gevoerd. Het overleg moest duidelijkheid geven over ongewenste neveneffecten en administratieve lasten van de maatregelen. De notitie uit 2004 vult de notitie 'Helderheid' aan.

De notities behandelen deze thema’s:

  1. Uitbesteding
  2. Investeren van publieke middelen in private activiteiten
  3. Het verlenen van vrijstellingen
  4. Bekostiging van buitenlandse studenten
  5. Collegegeld niet betaald door student zelf
  6. Studenten die modules van opleidingen volgen
  7. Studenten die een andere opleiding volgen dan waarvoor ze zijn ingeschreven
  8. Bekostiging van maatwerktrajecten
  9. Bekostiging van het kunstonderwijs 
  10. Nieuw thema: het aantal voor de bekostiging mee te tellen studenten (2004)

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee