Naar Bekostiging en subsidies

Landelijke bestuursbeurs

De landelijke bestuursbeurs hoger onderwijs biedt financiële steun aan studenten met een bestuursfunctie.

Voorwaarden

De bestuursbeurs is bedoeld voor studenten die:

 • vertegenwoordiger of bestuurslid zijn bij een jongeren- of studentenorganisatie en
 • studeren in het bekostigd hoger onderwijs.

De organisatie moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie moet minimaal 250 betalende leden of donateurs hebben.
 • Politieke jongerenorganisaties moeten verbonden zijn aan een politieke partij die in de Eerste en de Tweede Kamer vertegenwoordigd is.
 • Overige organisaties moeten zich bezighouden met activiteiten die belangrijk zijn voor het hoger onderwijs.
 • De organisatie werkt landelijk en is dus niet verbonden aan 1 instelling.
 • De organisatie houdt zich niet bezig met een bepaald vakgebied of een bepaalde studie. Studieverenigingen komen dus niet in aanmerking.

De landelijke bestuursbeurs wordt per maand toegekend aan 1 vertegenwoordiger per organisatie. Het is mogelijk om een student aan te wijzen voor een aantal maanden in plaats van het hele studiejaar.

Aanvragen

De landelijke bestuursbeurs moet worden aangevraagd door de organisatie waarbij de student actief is.

 1. Wijs de student voor wie u de beurs aanvraagt aan als vertegenwoordiger of bestuurslid.
 2. Vraag de bestuursbeurs aan per e-mail: gegevens.indienen@duo.nl. Dit kan tussen 1 april en 1 juni voorafgaand aan het studiejaar.
 3. Voeg de hieronder vermelde bewijsstukken bij uw aanvraag.

Bewijsstukken

Voeg de volgende gegevens en bewijsstukken van de organisatie bij uw aanvraag:

 • de statuten of reglementen van de organisatie:
 • een verklaring van een accountant waaruit blijkt dat de organisatie ten minste 250 betalende leden, contribuanten of donateurs heeft
 • in het geval van een politieke jongerenorganisatie: een verklaring van de politieke partij waaraan de jongerenorganisatie verbonden is
 • in het geval van een andere organisatie: een verklaring waaruit blijkt dat de organisatie voldoet aan de overige voorwaarden.

Voeg ook de volgende gegevens en bewijsstukken van de student bij:

 • de naam, het adres, de woonplaats en de geboortedatum
 • een kopie van het inschrijfbewijs van de onderwijsinstelling
 • een kopie van het identiteitsbewijs
 • een kopie van een bankafschrift.

Is de vertegenwoordiger nog niet bekend op het moment van de aanvraag? Dan kunt u de gegevens en bewijsstukken nog tot uiterlijk 1 november opsturen.

Afhandeling aanvraag

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag of brief. Uiterlijk op 15 juli wordt er een beslissing genomen en krijgt de aanvragende organisatie bericht.

Vertegenwoordiger wijzigen

U kunt in de loop van het jaar een nieuwe student aanwijzen voor de bestuursbeurs. Geef dit bij voorkeur al aan bij uw aanvraag. Wilt u gedurende het jaar alsnog van vertegenwoordiger wisselen, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven. Vergeet niet de gegevens en bewijsstukken mee te sturen van de nieuwe vertegenwoordiger. Geeft u na 1 november een wijziging door, dan gaat de wijziging in per de maand volgend op ontvangst.

Bestuursbeurs verlengen

Is aan uw organisatie al een bestuursbeurs toegekend voor het lopende studiejaar? Dan kunt u van 1 april tot en met 1 juni verzoeken om verlenging van de bestuursbeurs. Stuur de nieuwe gegevens of bewijsstukken mee als er wijzigingen zijn. U hoeft dus geen nieuwe aanvraag te doen.

Bestuursbeurs en belasting

Bepaalde uitkeringen die ten behoeve van de studie worden verstrekt zijn (gedeeltelijk) vrijgesteld van de belasting. De bestuursbeurs is alleen belast voor zover het boven het geldende normbedrag van de studiefinanciering uit gaat. Over het meerdere moet belasting worden afgedragen. Zie hiervoor de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet inkomstenbelasting 2001.

Regelgeving

Meer informatie over de aanvraagprocedure en de voorwaarden vindt u in artikel 10 tot en met 13 Link opent externe pagina  van de Regeling financiën hoger onderwijs.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. 

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 33 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Kunnen we u terugbellen? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee