Experiment vraagfinanciering

Binnen het experiment vraagfinanciering hoeft een deeltijdstudent zich niet voor een hele hbo-opleiding in te schrijven. In plaats daarvan volgt hij 1 of meer modules. Doel is hbo-opleidingen beter te laten aansluiten met het werkveld en bij de behoeften van de deeltijdstudent. Het experiment loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2024.

Voor welke opleidingen?

Instellingen die opleidingen aanbieden in de sector Techniek en ICT kunnen vanaf het studiejaar 2016-2017 meedoen aan het experiment vraagfinanciering. In het studiejaar 2017-2018 komen daar opleidingen in de sector Zorg en welzijn bij. De activiteiten waarvoor u subsidie kunt krijgen, staan in artikel 3 van de Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs.

Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor het studiejaar 2017-2018.

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling en het besluit vraagfinanciering hoger onderwijs.

Wat moet u doen?

  1. Voor het studiejaar 2018-2019 meldt u zich vóór 1 februari 2018 aan bij OCW. In de bijlagen van de regeling staat een model waarmee u de aanvraag kunt doen.
  2. Bent u toegelaten tot het experiment voor het studiejaar 2018-2019? Geef vóór 1 september 2018 de hoogte van het collegegeld aan ons door. Het formulier hiervoor is uiterlijk 15 juli 2018 beschikbaar via Inloggen Entree.

Het formulier op Entree is alvast gedeeltelijk vooringevuld. U krijgt direct per e-mail een ontvangstbevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Wat doet DUO?

DUO betaalt 4 keer per jaar de gemelde deelnames en resultaten vraagfinanciering volgens onderstaand schema:
Deelname/resultaat geleverd in
Betaalmaand
september-november
januari
december-februari
april
maart-mei
juli
juni-augustus
oktober

Documentatie

Voor deelnemers aan het experiment stelt DUO aangepaste documenten beschikbaar voor de administratie: