Experiment vraagfinanciering

Binnen het experiment vraagfinanciering hoeft een deeltijdstudent zich niet voor een hele hbo-opleiding in te schrijven. In plaats daarvan volgt hij 1 of meer modules. Doel is hbo-opleidingen beter te laten aansluiten met het werkveld en bij de behoeften van de deeltijdstudent. Het experiment loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2024.

Het is niet meer mogelijk om aan te melden voor het experiment vraagfinanciering.

Bent u deelnemer aan het experiment?

U bent deelnemer en toegelaten tot het experiment voor het studiejaar 2018-2019:

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling en het besluit vraagfinanciering hoger onderwijs.

Wat moet u doen?

  • Geef vóór 1 september 2018 de hoogte van het collegegeld 2018-2019 door aan DUO. Het formulier hiervoor is uiterlijk 15 juli 2018 beschikbaar via Inloggen Entree.

Voor welke opleidingen subsidie?

Het experiment vraagfinanciering is bedoeld voor instellingen die opleidingen aanbieden in de sectoren Techniek, ICT en Zorg en welzijn. De activiteiten waarvoor deelnemers subsidie kunnen krijgen, staan in artikel 3 van de Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs.

Op 1 januari 2018 trad de Wet invoering associate degree-opleiding in werking getreden. Vanaf deze datum zijn de associate degree-programma's zelfstandige opleidingen. Instellingen die al toestemming hebben om deel te nemen aan dit experiment, kunnen daarom ook associate degree opleidingen in de vraagfinancieringsvariant aanbieden.

Wat doet DUO?

DUO betaalt 4 keer per jaar de gemelde deelnames en resultaten vraagfinanciering volgens onderstaand schema:

Deelname/resultaat geleverd in
Betaalmaand
september-november
januari
december-februari
april
maart-mei
juli
juni-augustus
oktober

Verantwoording

De subsidie moet worden verantwoord volgens de regeling jaarverslaggeving onderwijs zoals beschreven in artikel 14 van de subsidieregeling. Dit betreft de reguliere verantwoording. Hieruit moet blijken dat de subsidie is besteed aan de verlaging van het collegegeld per module en niet in geld aan de student is uitgekeerd. De voucher mag u ook niet op enigerlei andere wijze gebruiken voor compensatie van de student.
Daarnaast moet u tot 2 jaar na betaling kunnen aantonen dat de activiteiten verricht zijn waarvoor de subsidie is verstrekt, en dat aan de verplichtingen is voldaan. Hierbij valt te denken aan het bewaren van de onderwijsovereenkomsten en behaalde studieresultaten in uw systeem. Steekproefsgewijs kan op grond van artikel 14 van de subsidieregeling hierop worden gecontroleerd.

Documentatie

Voor deelnemers aan het experiment stelt DUO aangepaste documenten beschikbaar voor de administratie: