Naar Bekostiging en subsidies

Experiment vraagfinanciering

Instellingen kunnen zich niet meer aanmelden voor het experiment vraagfinanciering. De reeds deelnemende instellingen kunnen geen nieuwe studenten meer inschrijven.

Het experiment vraagfinanciering loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2024. Het doel is dat hbo- en Ad-opleidingen beter aansluiten op het werkveld en bij de behoeften van de deeltijdstudent.

Duur subsidie

Het experiment vraagfinanciering wordt niet verlengd. Studenten die voor 1 september 2019 al deelnamen aan het experiment kunnen tot en met 31 augustus 2024 gebruikmaken van (maximaal 8) vouchers. Dit betekent dat voor de vouchersubsidie de laatste uitbetaling voor de gemelde deelnames tussen 1 juni en 31 augustus 2024 in oktober 2024 plaatsvindt. 
 
De subsidie voor een behaalde bachelorgraad wordt verstrekt tot en met 1 februari 2025. Dit betekent dat de laatste uitbetaling van de subsidie voor de binnen het experiment vraagfinanciering verleende graden in april 2025 plaatsvindt. Het gaat hierbij om graden die uiterlijk op 31 augustus 2024 zijn behaald.

Wijzigingen onderwijsregisters

Deelnemende instellingen ontvingen in juni 2019 een informatiebrief met instructies hoe zij de verschillende wijzigingen kunnen doorgeven in de onderwijsregisters.

Melden aan DUO

Als er geen studenten meer zijn die deelnemen aan het experiment, meldt u dit door een mail te sturen aan ico@duo.nl. Zo geeft u aan geen gebruik meer te willen maken van de subsidie.

Wat doet DUO?

DUO betaalt 4 keer per jaar de gemelde deelnames en resultaten vraagfinanciering volgens onderstaand schema:

Deelname of resultaat geleverd in Betaalmaand
september t/m november januari
december t/m februari april
maart t/m mei juli
juni t/m augustus oktober

Verantwoording

  • De subsidie verantwoordt u volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Dit betreft de reguliere verantwoording. Hieruit moet blijken dat de subsidie is besteed aan de verlaging van het collegegeld per module.
  • Het bedrag van de voucher mag niet in geld worden uitgekeerd aan de student. De voucher mag u op geen andere wijze gebruiken voor compensatie van de student.
  • U moet tot 2 jaar na betaling kunnen aantonen dat de activiteiten verricht zijn waarvoor de subsidie is verstrekt én dat aan de verplichtingen is voldaan.

Documentatie

Voor deelnemers aan het experiment stelt DUO aangepaste documenten beschikbaar voor de administratie:

Regelgeving

Meer informatie over de verantwoording subsidie vindt u in artikel 14 Link opent externe pagina  van de subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs. 

De verplichtingen van deelnemende instellingen vindt u in artikel 10 Link opent externe pagina  van de subsidieregeling. 

Bekijk de subsidieregeling Link opent externe pagina , het besluit Link opent externe pagina  vraagfinanciering hoger onderwijs en de kamerbrief Link opent externe pagina  over tussenevaluatie experimenten en flexibilisering hbo.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. 

Mailen

Stel uw vraag via ico@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 33 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur. 

Terugbelverzoek

Kunnen we u terugbellen? Mail dan naar ico@duo.nl en zet bij het onderwerp: terugbelverzoek. Vermeld in de mail uw naam, telefoonnummer en eventueel instellingscode. We bellen u vandaag of de volgende werkdag terug.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee