Inloggen

Hier kunt u inloggen op de verschillende omgevingen van DUO. Ook vindt u hier instructies, handleidingen en aanmeldformulieren.

Mijn DUO

CROHO, studentendossier, registratieoverzicht aanvragen, overzicht basisregister onderwijs onderzoek (OBO) aanvragen opgave voor subsidie opleidingsscholen.

Uitbreiding diensten in Mijn DUO

Mijn DUO is uitgebreid met de diensten uit Entree. De nieuwe diensten gaan over bekostiging en bekostigingsgegevens.

XBRL onderwijsportaal

Jaarcijfers aanleveren, meer informatie over XBRL.

Handleidingen en aanmeldformulieren

Problemen met inloggen

Oplossingen voor inlogproblemen vindt u op de pagina Problemen met inloggen.