Naar Studentenadministratie

Inschrijven student

De student schrijft zich in via Studielink. Studielink stuurt het burgerservicenummer (BSN) van de student ter controle naar DUO. Daarna koppelt DUO de persoons- en vooropleidingsgegevens van de student terug aan Studielink en uw instelling. U bepaalt vervolgens of de student voldoet aan de opleidingseisen. Volgt de student een intensief programma, vink dit dan aan.

ROD HO

Nadat u een student hebt ingeschreven in uw administratie levert u de inschrijving aan in het Register Onderwijsdeelnemers Hoger Onderwijs (ROD HO). ROD is een portaal waar inschrijvingen en diploma's van ho-studenten worden geregistreerd. Deze gegevens gebruikt DUO om de bekostiging te berekenen.

Dubbele inschrijving kan bekostiging in gevaar brengen
In deze situaties komt een inschrijving niet in aanmerking voor bekostiging:
 • Als een student bij meerdere instellingen staat ingeschreven. In ROD staat bij elke instelling de ‘eerste inschrijving’ op ‘Ja’. 
 • Als een student binnen 1 instelling bij verschillende opleidingen tegelijk staat ingeschreven. In ROD staat bij al deze opleidingen de ‘eerste inschrijving’ op ‘Ja’.
In bovenstaande situaties koppelt ROD de voorlopige bekostigingsstatus met code JK naar de instellingen terug. U kunt via deze berichten zien bij welke studenten de dubbele inschrijving voorkomt. U kunt dit ook via het analysebestand achterhalen.
 
Uitzondering
Staat een student binnen 1 instelling voor dezelfde opleiding 2 keer ingeschreven, dan bepaalt DUO automatisch welke inschrijving wordt bekostigd.
 
Onderling afstemmen
Instellingen bepalen onderling wie de inschrijving voor bekostiging in aanmerking laat komen. Deze instelling ontvangt dan de bekostiging voor de student.

Geen BSN

Een buitenlandse student heeft meestal geen BSN en kan zich daarom niet op de gebruikelijke manier inschrijven. U neemt dan een kopie van het paspoort op in het studentendossier. U stuurt de overige studentgegevens met een eventueel verblijfsdocument naar DUO. DUO controleert of er toch een BSN is. Zo niet, dan sturen we u een onderwijsnummer dat u kunt gebruiken in uw administratie.

Eisen nationaliteit

Een student komt in aanmerking voor bekostiging en het wettelijk collegegeld als hij voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • De student heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • De student heeft de nationaliteit van een EU/EER-land Link opent externe pagina , Suriname of Zwitserland.
 • De student heeft een verblijfsvergunning type EU/EER of familielid EU/EER
 • De student heeft een verblijfsvergunning type II, III, IV, V of 'Article 50 TEU'.
 • De student heeft een verblijfsvergunning type I met de juiste voorwaarde. Raadpleeg de voorwaardenhulp.

Een lijst met voorwaarden, uitzonderingen en bijzonderheden vindt u in het Programma van Eisen, hoofdstuk 22.

Het Verenigd Koninkrijk maakt geen deel meer uit de Europese Unie. Wat de gevolgen van de Brexit zijn voor studenten in het hoger onderwijs, leest u op Rijksoverheid.nl. Link opent externe pagina

Handmatige mutatie

Lukt het niet om een mutatie zelf uit te voeren? In sommige gevallen kan DUO dit voor u doen. Lees hier meer over op de pagina Verzoek handmatige mutatie.

Zij-instromers

 • Niet aanleveren aan ROD HO:
  Niet-bevoegde zij-instromers die een geschiktheidsverklaring in het ho willen halen. Zij worden niet ingeschreven als ho-student. De geschiktheidsverklaringen komen niet in Mijn diploma's.
 • Wel aanleveren aan ROD HO:
  Studenten met een lerarenbeurs. Deze inschrijvingen en graden komen in Mijn diploma's.

Joint degrees

Een student kan voor een jointdegree-programma kiezen. Hij volgt dan een deel van de opleiding bij uw instelling en een deel bij een partnerinstelling.

Inschrijving

De inschrijving van een joint degree wordt voor 1 instelling bekostigd. De onderwijsinstellingen spreken onderling af welke instelling bekostiging voor de inschrijving krijgt. De instelling die bekostiging moet ontvangen zet ‘Eerste inschrijving’ in ROD HO op 'Ja'. Alle andere instellingen vullen hier 'Nee' in.

Registratie graden

Een behaalde graad wordt naar rato bekostigd. Alle onderwijsinstellingen registreren de graad in ROD als te bekostigen graad door 'Eerste graad' op 'Ja' te zetten. De datum diploma moet gelijk zijn bij alle instellingen. Als de datum verschilt, krijgt alleen de graad met de vroegste datum diploma bekostiging.

Lees meer over bekostiging van joint degrees in de beslisregels statustoekenning.

Contact ROD ho

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via registersho@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen. Verstuur geen privacygevoelige gegevens. Wilt u een kopie van een document opsturen, maak dan de persoonsgegevens onleesbaar.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 38 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee