Omzetting prestatiebeurs

Bij een opleiding op niveau 3 of 4 heeft een student 10 jaar de tijd om minimaal een diploma te halen op minimaal niveau 3. Dit is de diplomatermijn. Lukt dit, dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Lukt dit niet, dan blijft de prestatiebeurs een lening. De termijn van 10 jaar gaat in zodra de student voor het eerst studiefinanciering krijgt voor niveau 3 of 4. Ook een reisproduct geldt als studiefinanciering.

Ook in het ho heeft de student 10 jaar de tijd om zijn diploma te halen. De termijn van 10 jaar gaat in zodra de student voor het eerst studiefinanciering krijgt voor het ho.

Lukt het vanwege structurele bijzondere omstandigheden niet om binnen de termijn van 10 jaar het diploma te halen? Dan kan de prestatiebeurs toch worden omgezet in een gift.

Structurele medische en niet-medische omstandigheden

Bij structurele medische omstandigheden is de opleiding te zwaar voor de student vanwege een functiebeperking of chronische ziekte. In uitzonderlijke omstandigheden kan de omzetting ook worden toegekend bij structurele niet-medische omstandigheden. Omzetting van de prestatiebeurs wegens structurele niet-medische omstandigheden is echter zeer zeldzaam.

Tijdelijke omstandigheden

DUO ontvangt regelmatig verzoeken voor een omzetting van de prestatiebeurs vanwege tijdelijke bijzondere omstandigheden. Deze verzoeken wijzen we af. Een verzoek voor omzetting van de prestatiebeurs nemen we alleen in behandeling als de student, ondanks de geboden begeleiding, zijn opleiding niet tijdig kan afronden vanwege blijvende omstandigheden. In geval van tijdelijke bijzondere omstandigheden komt de student mogelijk wel in aanmerking voor verlenging van de diplomatermijn.

Opleiding te zwaar

Als de opleiding te zwaar is voor de student, is dat geen reden voor omzetting van de prestatiebeurs. DUO wijst verzoeken voor omzetting af als er geen bijzondere omstandigheden zijn. Stopt de student in zijn 1e jaar? Dan kunt u hem wijzen op de 1-februariregeling of de 1 septemberregeling. 

Zie pagina Stoppen in je eerste jaar op DUO Particulier.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee