Studievertraging

Verlenging diplomatermijn

Lukt het een student vanwege bijzondere omstandigheden niet om binnen 10 jaar het diploma te behalen? Dan kan de student een verlenging van de diplomatermijn aanvragen. Bij dit verzoek kunnen zowel medische als niet-medische omstandigheden de aanleiding zijn. De bijzondere omstandigheden mogen niet voorzienbaar zijn of het gevolg van een eigen keuze van de student.

Niet-structurele bijzondere omstandigheden

Bij niet-structurele bijzondere omstandigheden geeft u op het formulier aan hoeveel extra maanden de student nodig heeft om het diploma alsnog te halen.

Structurele bijzondere omstandigheden

Bij structurele omstandigheden kennen we standaard 60 maanden verlenging toe. Is dit niet voldoende, of zijn er nieuwe vertragende omstandigheden? Dan kan de verlenging van de diplomatermijn worden aangepast. Het formulier moet dan opnieuw worden ingevuld en opgestuurd.