Verlenging diplomatermijn

Lukt het een student vanwege bijzondere omstandigheden niet om binnen 10 jaar het diploma te behalen? Dan kan de student een verlenging van de diplomatermijn aanvragen. Bij dit verzoek kunnen zowel medische als niet-medische omstandigheden de aanleiding zijn. De bijzondere omstandigheden mogen niet voorzienbaar zijn of het gevolg van een eigen keuze van de student.

Wat is de diplomatermijn?

Bij een opleiding op mbo niveau 3 of 4 heeft een student 10 jaar de tijd om een diploma op minimaal niveau 3 te behalen. Dit is de diplomatermijn. Lukt dit, dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Lukt dit niet? Dan blijft de prestatiebeurs een lening.
De termijn van 10 jaar gaat in zodra de student voor het eerst studiefinanciering krijgt voor niveau 3 of 4.

Ook in het ho heeft de student 10 jaar de tijd om zijn diploma te halen. De termijn van 10 jaar gaat in zodra de student voor het eerst studiefinanciering krijgt voor het ho.

Het studentenreisproduct geldt ook als studiefinanciering.

Niet-structurele bijzondere omstandigheden

Bij niet-structurele bijzondere omstandigheden geeft u op het formulier aan hoeveel extra maanden de student nodig heeft om het diploma alsnog te halen.

Structurele bijzondere omstandigheden

Bij structurele omstandigheden kennen we standaard 60 maanden verlenging toe. Is dit niet voldoende, of zijn er nieuwe vertragende omstandigheden? Dan kan de verlenging van de diplomatermijn worden aangepast. Het formulier moet dan opnieuw worden ingevuld en opgestuurd.

Kan de student door een medische beperking niet werken naast de studie? Dan kan hij een studietoeslag Link opent externe pagina aanvragen bij de gemeente. Een studietoeslag is niet mogelijk als de student Wajong heeft.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee