Invoeren kandidaatgegevens

Als afnameplanner plant u de afname in Facet. Zo nodig zorgt u ook dat het examen wordt gecorrigeerd.

U kunt een afname handmatig plannen of een planning importeren uit uw eigen administratiesysteem. Bij een handmatige planning moet u de kandidaatgegevens in Facet invoeren. Dit kan door ze in te lezen met een csv- of xml-bestand of door ze handmatig op te voeren.

Informeer bij uw softwareleverancier naar de mogelijkheden van de webservice. Hiermee kunt kandidaatgegevens rechtstreeks inlezen vanuit uw systeem.

Inlezen csv- of xml-bestand

Wilt u een groot aantal kandidaten in Facet opnemen, dan kunt u ze het beste inlezen. U neemt de kandidaatgegevens over uit uw administratiesysteem in een csv- of xml–bestand. Dit bestand moet voldoen aan het format dat in Facet kan worden ingelezen.

  1. Importeer de kandidaatgegevens in een csv-bestand. Zorg dat het bestand is opgebouwd als in het voorbeeld csv-kandidatenbestand havo/vwo of het voorbeeld csv-kandidatenbestand vmbo.
  2. Gebruikt u een EDEXML-bestand? Kijk in de Bijlage importbestanden aan welke eisen het bestand moet voldoen.
  3. Log in op Facet. Ga naar 'Menu' > 'Kandidaatbeheer' > 'Inlezen kandidatenbestand'.
  4. Zoek het bestand op uw computer en kies voor ‘Openen’. De gegevens worden ingelezen. U kunt zien hoeveel leerlingen zijn ingelezen.
  5. Als het hele bestand is ingelezen, kiest u ‘Opslaan’.

Inlezen mislukt

Als het inlezen van het csv- of xml-bestanden mislukt, krijgt u de foutmelding ‘De kandidaatgegevens zijn niet opgeslagen’. Kies ‘Toon uitvallijst’ voor een overzicht met fouten. Met deze informatie kunt u het kandidatenbestand aanpassen en opnieuw inlezen.

Handmatig kandidaten invoeren

Kleine aantallen kandidaten kunt u ook handmatig invoeren in Facet:

  1. Ga naar 'Menu' > 'Kandidaatbeheer' > 'Overzicht kandidaten'.
  2. Met de knop ‘Toevoegen’ voegt u gegevens van een kandidaat handmatig toe.
  3. Nadat u een kandidaat hebt toegevoegd, kunt u alleen nog de ‘Begindatum planning’, ‘Einddatum planning’ en het recht op audio wijzigen. Wilt u de overige gegevens van een kandidaat wijzigen, dan moet u een nieuw csv- of xml-bestand inlezen.
  4. Als u alle gegevens hebt ingevuld, kiest u ‘Toevoegen’.

U kunt een kandidaat niet handmatig opvoeren als die al bekend is in Facet.

Planningsperiode

De begin- en einddatum planning geven de periode aan waarin de kandidaat kan worden ingepland voor afnames. Door de planningsperiode vast te leggen, voorkomt u dat kandidaten uit een eerdere examenperiode worden ingepland in een nieuwe afnamegroep. Houd wel rekening met eventuele herkansingen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee