Invoeren kandidaatgegevens

Als afnameplanner plant u de afname in Facet. Zo nodig zorgt u ook dat het examen wordt gecorrigeerd.

U kunt een afname handmatig plannen of een planning importeren uit uw eigen administratiesysteem. Bij een handmatige planning moet u de kandidaatgegevens in Facet invoeren. Dit kan door ze in te lezen met een csv- of xml-bestand of door ze handmatig op te voeren.

Informeer bij uw softwareleverancier naar de mogelijkheden van de webservice. Hiermee kunt kandidaatgegevens rechtstreeks inlezen vanuit uw systeem.

Inlezen csv- of xml-bestand

Wilt u een groot aantal kandidaten in Facet opnemen, dan kunt u ze het beste inlezen. U neemt de kandidaatgegevens over uit uw administratiesysteem in een csv- of xml–bestand. Dit bestand moet voldoen aan het format dat in Facet kan worden ingelezen.

  1. Importeer de kandidaatgegevens in een csv-bestand. Zorg dat het bestand is opgebouwd als in het voorbeeld csv-kandidatenbestand havo/vwo of het voorbeeld csv-kandidatenbestand vmbo.
  2. Gebruikt u een EDEXML-bestand? Kijk in de Bijlage importbestanden aan welke eisen het bestand moet voldoen.
  3. Log in op Facet. Ga naar ‘Kandidaatbeheer’ en kies voor ‘Inlezen kandidatenbestand’.
  4. Zoek het bestand op uw computer en kies voor ‘Openen’. De gegevens worden ingelezen. U kunt zien hoeveel leerlingen zijn ingelezen.
  5. Als het hele bestand is ingelezen, kiest u ‘Opslaan’.

Inlezen mislukt

Als het inlezen van het csv- of xml-bestanden mislukt, krijgt u de foutmelding ‘De kandidaatgegevens zijn niet opgeslagen’. Kies ‘Toon uitvallijst’ voor een overzicht met fouten. Met deze informatie kunt u het kandidatenbestand aanpassen en opnieuw inlezen.

Handmatig kandidaten invoeren

Kleine aantallen kandidaten kunt u ook handmatig invoeren in Facet:

  1. Kies bij ‘Kandidaatbeheer’ voor ‘Overzicht kandidaten’.
  2. Met de knop ‘Toevoegen’ voegt u gegevens van een kandidaat handmatig toe.
  3. Nadat u een kandidaat hebt toegevoegd, kunt u alleen nog de ‘Begindatum planning’, ‘Einddatum planning’ en het recht op audio wijzigen. Wilt u de overige gegevens van een kandidaat wijzigen, dan moet u een nieuw csv- of xml-bestand inlezen.
  4. Als u alle gegevens hebt ingevuld, kiest u ‘Toevoegen’.

U kunt een kandidaat niet handmatig opvoeren als die al bekend is in Facet.

Planningsperiode

De begin- en einddatum planning geven de periode aan waarin de kandidaat kan worden ingepland voor afnames. Door de planningsperiode vast te leggen, voorkomt u dat kandidaten uit een eerdere examenperiode worden ingepland in een nieuwe afnamegroep. Houd wel rekening met eventuele herkansingen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee