Nieuwsoverzicht

 • Overzicht belangrijke datums voor Verzuim

  Verzuim

  Op de pagina 'Verzuim' van DUO Zakelijk vindt u vanaf nu een overzicht met belangrijke datums.

 • Onjuiste verzuimrapportages

  Verzuim

  In een aantal rapportages staan mogelijk verkeerde gegevens. In de rapportages zijn inschrijvingen van leerlingen op het vavo ten onrechte niet meegeteld.

 • Ziekteverzuim niet melden, wel vastleggen

  Verzuim

  Is een leerling (langdurig) ziek, dan hoeft u dit niet te melden. Ziekteverzuim is geoorloofd verzuim.

 • Uitzetten verzuimloket gemeenten uitgesteld

  Verzuim

  DUO zet het verzuimloket voor gemeenten een half jaar later uit, namelijk op 1 augustus 2020. Vanaf 1 augustus kunnen gemeenten meldingen in het verzuimregister alleen nog via hun eigen administratiepakket raadplegen en behandelen.

 • Startset Jongeren in een Kwetsbare Positie (JiKP)

  Verzuim

  In week 45 (4 t/m 8 november) is het bestand 'Startset jongeren in een kwetsbare positie' beschikbaar voor mbo-instellingen, gemeenten en RMC-regio's. Het bestand bevat gegevens over het schooljaar 2018-2019.

 • Definitieve cijfers Namen en rugnummers 2017-2018

  Verzuim

  In week 45 (4 t/m 8 november) is het bestand 'Namen en rugnummers' beschikbaar voor vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

 • Correctie schonen verzuim- en vrijstellingenregister

  Verzuim

  In een eerder nieuwsbericht staan verkeerde jaartallen.

 • Einddatum opgeven bij verzuimmelding RMC of LRV

  Verzuim

  Vergeet niet een einddatum door te geven bij een verzuimmelding.

 • BRON en het nieuwe schooljaar

  Verzuim, Leerlingenadministratie, Studentenadministratie

  Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Dat betekent dat u, als onderwijsinstelling, veel nieuwe in- en uitschrijvingen hebt om uit te wisselen met BRON. Het volledig en correct vullen van BRON is niet alleen nodig om de juiste bekostiging te berekenen. Gemeenten gebruiken deze gegevens ook om snel zicht te krijgen op voortijdig schoolverlaters. Daarom herinneren wij u graag aan de volgende aandachtspunten.

 • Absoluut verzuim mogelijk te hoog

  Verzuim

  Bij de start van het nieuwe schooljaar ziet u mogelijk een hoger absoluut verzuim in de verzuimrapportages.