Beslisbomen bekostiging vavo

Voor het bekostigen van het vavo is het nodig te weten of een inschrijving, een diploma of een afgesloten vak voor bekostiging in aanmerking komt. Dit bepaalt u met de beslisbomen.

Rijksbijdrage

Voor het bekostigen van het vavo is het nodig te weten of een inschrijving, een diploma of een afgesloten vak voor bekostiging in aanmerking komt.

Voor de rijksbijdrage gelden de volgende 3 maatstaven:

 • Het aantal ingeschreven deelnemers vavo op de peildatum 1 oktober
 • Het aantal deelnemers dat bij de instelling een diploma vavo heeft behaald in datzelfde kalenderjaar
 • Het aantal vakken van een eind- of deeleindexamen dat door deelnemers vavo van de instelling met een voldoende is afgesloten in datzelfde examenjaar.

Elk van de 3 maatstaven moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Per maatstaf is er een beslisboom die toetst. Wordt er aan 1 of meer voorwaarden niet voldaan, dan leidt dit tot afkeur en geen bekostiging.

Terugmeldingen

Op basis van de bekostigingsgegevens uit de foto, ontvangt de instelling van DUO de volgende terugmeldingen:

 • Terugmeldingen bekostigingsgrondslagen (TBG)
  Bevat het relatieve aandeel van de instelling in het landelijk beschikbare budget van de rijksbijdrage, onderscheiden naar deelnemerswaarden, vakkenwaarden en diplomawaarden.

 • Terugmeldingsbestanden (TGM)
  Bevat voor de instelling gegevens op individueel niveau, die betrekking hebben op de opbouw van deelnemerswaarden, vakkenwaarden en diplomawaarden onderscheiden naar type vavo (vwo, havo en vmbo-t).

Terugmelding op Mijn DUO

De terugmeldingen komen beschikbaar in:

 • januari, voorlopig
 • april, voorlopig
 • september, definitief. 

Voor deze terugmeldingsbestanden logt u in op Mijn DUO, en kiest u voor Bekostigingsgegevens. Periodiek zijn de overzichten op Mijn DUO als TGM bestand beschikbaar.

De instructie helpt bij het inlezen van TGM - en ARCHIEFTGM bestanden.

DUO krijgt regelmatig vragen over verschillen in het aantal inschrijvingen tussen het terugmeldingsoverzicht en de administratie van instellingen. In de toelichting leggen we uit waar deze verschillen in de meeste gevallen vandaan komen.