Verlenging prestatiebeurs

Heeft de student een functiebeperking of is hij ziek geweest? En kan hij daardoor niet binnen de prestatiebeursduur een afsluitend diploma behalen voor minimaal niveau 3 (voor mbo'ers) of voor hbo of universiteit? Dan kan de prestatiebeurs eenmalig worden verlengd. Voor een mbo- en reguliere ho-opleiding kan de student 12 maanden extra prestatiebeurs krijgen. Voor een associate degree is dit 6 maanden. Haalt de student het diploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar, dan wordt ook de extra prestatiebeurs een gift.

Wat is de prestatiebeursduur?

Voor mbo 3 of 4 heeft de student normaal gesproken recht op 4 jaar prestatiebeurs. Daarna kan hij alleen nog lenen. De termijn van 4 jaar gaat in zodra de student voor het eerst studiefinanciering krijgt voor niveau 3 of 4.

Voor hbo of universiteit is het afhankelijk van de opleidingsduur hoelang de student recht heeft op prestatiebeurs. De termijn gaat in zodra de student voor het eerst studiefinanciering krijgt voor het ho.

Medische problemen

Voor deze voorziening moet er sprake zijn van lichamelijke of psychische problemen bij de student zelf. Familieomstandigheden, zoals het overlijden van een familielid, worden niet gezien als medische omstandigheden. Dit geldt ook voor een normaal verlopende zwangerschap.

Kan de student door een medische beperking niet werken naast de studie? Dan kan hij een studietoeslag Link opent externe pagina aanvragen bij de gemeente. Een studietoeslag is niet mogelijk als de student Wajong heeft.

Extra jaar zo snel mogelijk aanvragen

De student krijgt het extra jaar studiefinanciering aansluitend op zijn ‘gewone’ recht op studiefinanciering. Meestal is dat na het 4e jaar studiefinanciering. Als de student de verlenging achteraf aanvraagt, kan hij voor de ‘gemiste’ periode geen (geld voor een) studentenreisproduct krijgen. De verlenging bij studievertraging moet daarom zo snel aangevraagd worden.

Verlenging in leenfase niet mogelijk

Heeft de student zijn prestatiebeurs verbruikt en kan hij alleen nog lenen? Als de student pas in de leenfase medische problemen krijgt en daardoor studievertraging oploopt, is een verlenging van de prestatiebeurs niet mogelijk. Ook verlenging van de leenfase of het langer gebruiken van het studentenreisproduct is niet mogelijk.

Eenmalige verlenging

De extra prestatiebeurs kan 1 keer worden toegekend voor het mbo en 1 keer voor het ho. De verlenging is 12 maanden voor mbo- en reguliere ho-opleidingen. Voor een associate degree is de verlenging 6 maanden.

Studenten worden op DUO Particulier geïnformeerd over de mogelijkheden van verlenging van de prestatiebeurs.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via vzpb-vragen@duo.nl. Dit e-mailadres is alleen voor intermediairs, niet voor studenten.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 85 87 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Dit nummer is alleen voor intermediairs, niet voor studenten. Studenten kunnen bellen naar 050 599 77 55 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee