Diploma-erkenning aanvragen

Mogelijkheden erkenning aanvragen

U wilt voor een niet-bekostigde opleiding diploma-erkenning aanvragen, zodat u erkende diploma’s kunt uitreiken.

Erkenning aanvragen is mogelijk voor:

  • de beroepsopleidende leerweg (bol),
  • de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • de derde leerweg (overig onderwijs, OVO),

    Na erkenning vindt registratie plaats van de opleiding in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).

  • voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)
  • en voor overige educatie.

    Na erkenning vindt registratie plaats in Basisregistratie Instellingen (BRIN)

Overzicht erkende opleidingen

Bekijk op Onderwijsdata het overzicht van erkende opleidingen bij niet-bekostigde mbo-instellingen.

Kwalificaties en keuzedelen

Op de site van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven vindt u een overzicht.