Derde leerweg

Een onderwijsinstelling met instellingscode of zonder instellingscode (voorheen BRIN-nummer) kan voor de derde leerweg diploma-erkenning aanvragen. Hier zijn aparte aanvragen voor.

Studieduur in uren

Let op: het aantal studiebelastinguren (SBU) dat u invult in het formulier moet overeenkomen met de uren van een volledige opleiding.

Het aantal uren voor een diplomagericht traject is niet voldoende, ook al wilt u alleen dit onderdeel aanbieden.

Extra documenten bij kwaliteitswaarschuwing

Ontving uw instelling in de afgelopen 3 jaar bij een opleiding een waarschuwing over de kwaliteit? Zie artikelen 6.1.5 Link opent externe pagina  of 6.2.3 Link opent externe pagina  van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Dan hebben wij extra documenten nodig. Voeg in dat geval bij uw aanvraag:

  • per opleiding een document waaruit blijkt dat onderwijs en examinering zijn gekoppeld aan het Kwalificatiedossier (het onderwijsprogramma, inclusief generieke vakken, keuzedelen en burgerschap)
  • documenten die aantonen dat de studielast van de opleiding aansluit bij de wettelijke eisen

Instelling met instellingscode (voorheen BRIN-nummer)

Aanvragen derde leerweg

Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden. 

Instelling zonder instellingscode (voorheen BRIN-nummer)

Aanvragen derde leerweg

Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

  • U krijgt direct per e-mail een bevestiging met een referentienummer. Deze geldt als bewijs voor uw aanvraag. 
  • DUO bepaalt of de aanvraag compleet is en vraagt advies bij de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). 
  • Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u van ons binnen 3 maanden een beslissing.
  • Na erkenning vindt registratie van deze opleiding plaats in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).

Doorgeven extra informatie

Ontving u een verzoek om extra informatie op te sturen? Gebruik dan het formulier Doorgeven extra informatie.

Regelgeving

De aanvraagprocedure diploma-erkenning voor derde leerweg Link opent externe pagina  vindt u in Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021).

Meer informatie over de aanvraag diploma-erkenning zonder waarschuwing zie artikel 6.1.5 Link opent externe pagina  of artikel 6.2.3 Link opent externe pagina  van de WEB.

Formulier instelling met instellingscode (voorheen BRIN-nummer)

Gebruikt u liever papier? Download dan het formulier, vul het in en stuur het naar:

DUO/OND/ODS 
Postbus 30205 
2500 GE Den Haag

Of mail naar VoorzieningenPlanningMBO@duo.nl.

Formulier instelling zonder instellingscode (voorheen BRIN-nummer)

Gebruikt u liever papier? Download dan het formulier, vul het in en stuur het naar:

DUO/OND/ODS  
Postbus 30205  
2500 GE Den Haag

Of mail naar VoorzieningenPlanningMBO@duo.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee