Naar Toetsen met Facet

Aanmelden, autorisaties en inloggen

  1. Aanmelden en rollen
  2. Toekennen autorisaties
  3. Inloggen Facet

Aanmelden en rollen

Om te werken met Facet, moet u uw organisatie aanmelden bij DUO. U moet ook een aantal autorisaties regelen.

U moet u uw instelling aanmelden met het formulier Aanmelding beheerder Facet. U geeft aan wie de beheerder wordt, en op welke locaties (examenlocatienummers) u Facet wilt gebruiken. Het bevoegd gezag van uw instelling moet ondertekenen. Wijzigingen kunt u doorgeven met het formulier Wijziging gegevens Gebruikers account Facet.

De beheerder Facet krijgt binnen 10 werkdagen een e-mail met een gebruikersnaam en wachtwoord. Hij kent vervolgens de overige rollen toe. Ook het bevoegd gezag krijgt een e-mail over de registratie.

Rollen

Facet kent de volgende rollen:

  • De Beheerder Facet kent de autorisaties toe van de FAO-beheerder, (FT)afnameplanner, (FT)afnameleider en corrector(en).
  • Bij de offline afnameomgeving zorgt de FAO-beheerder voor de registratie van de FAO-server (Facet Afname Offline).
  • De FT-afnameplanner plant de afname van het FT-examen (de systeemcheck) in.
  • De FT-afnameleider verstrekt de toegangscode voor het FT-examen en volgt de afname via de afnamemonitor.
  • De afnameplanner beheert de kandidaatgegevens in Facet, maakt afnamegroepen aan en beheert ze. Na de afname vraagt hij het proces-verbaal op. Als correctie nodig is, koppelt hij een corrector aan een afnamegroep en geeft de afnamegroep vrij voor correctie. Hij monitort de status van de correctie, vraagt examenresultaten op en verleent inzage in het gemaakte examen.
  • De afnameleider verstrekt de toegangscode voor het examen aan de kandidaten, volgt de afname via de afnamemonitor en kan ingrijpen op de afnamecomputers.
  • De corrector corrigeert de open vragen.
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee