Naar Fuseren

Fusietoets

In het hoger onderwijs doen zich bestuurlijke en institutionele fusies vooral in de sector hbo voor. De commissie doelmatigheid hoger onderwijs Link opent externe pagina (CDHO) toetst alle fusies inhoudelijk en adviseert de minister.

Fusiecriteria

De CDHO voert ook de macrodoelmatigheidstoets in het hoger onderwijs uit. De instellingen zijn bekend met de criteria die een rol spelen en die de CDHO hanteert. Kernpunt bij een fusie is hoe het opleidingenaanbod zich ontwikkelt:

  • Is er voldoende spreiding van voorzieningen gewaarborgd?
  • Is er voldoende diversiteit en keuzevrijheid?

Aanvragen

  1. Log in op Mijn DUO en gebruik het formulier Aanvraag fusietoets. U krijgt direct een ontvangstbevestiging.

    Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.
  2. Voeg toe:
    • een fusie-effectrapportage (FER), zie het document hieronder.
    • een schriftelijke verklaring van instemming van de medezeggenschapsraden of universiteitsraden met de voorgenomen fusie.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

De commissie doelmatigheid hoger onderwijs kan aanvullende informatie opvragen en streeft naar een advies binnen 10 weken. De minister neemt uiterlijk 13 weken na de aanvraag een besluit. Deze termijn kan één keer met 13 weken worden verlengd.

Regelgeving

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee