Cross-over kwalificaties

Het experiment cross-overs biedt mbo’s en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Doel

Door het experiment komen er opleidingen voor nieuwe beroepen die op het snijvlak van 2 of meer sectoren liggen. De kwalificatie komt tot stand door samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven. Zo kunnen ze gerichter inspelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

In het kort

Als uw school een opleiding op basis van een cross-over kwalificatie wil aanbieden, dan moet u dit aanvragen. De cross-over kwalificatie bestaat uit delen van bestaande kwalificaties van 2 of meer opleidingsdomeinen. Hij wordt alleen goedgekeurd als de specifieke beroepsopleiding er nog niet is.
Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.

In het xls overzicht 'Goedgekeurde cross-over kwalificaties' kunt u zien welke cross-over kwalificaties op dit moment zijn goedgekeurd.
Op kwalificaties.s-bb.nl vindt u de details van deze kwalificaties.

Met een verkorte aanvraagprocedure vraagt u een bestaande cross-over kwalificatie aan.

Nieuwe aanvraag

Overweegt u een aanvraag voor een cross-over kwalificatie in te dienen en bent u geïnteresseerd in een ondersteunende werksessie, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar VoorzieningenPlanningMBO. U kunt hierbij aangeven welke vragen u hebt. De SBB organiseert een sessie bij de SBB.

Voorwaarden

 • Alleen voor mbo, niveau 2 tot en met 4.
 • De opleiding bestaat nog niet.
 • Uw mbo neemt deel met maximaal 10 experimentele opleidingen.
 • De Inspectie heeft geen tekortkomingen geconstateerd bij een bij de aanvraag betrokken domein.
 • De opleiding doet niet mee aan de experimenten 'doorlopende leerlijnen vmbo-mbo' of 'gecombineerde leerwegen bol-bbl'.

Vraagt u aan als vakinstelling of aoc? Dan moet u ook aantonen dat de cross-over opleiding belangrijk is voor de betreffende bedrijfstakken.

Meer informatie op wetten.overheid.nl in het Besluit experiment cross-over kwalificaties.

Aanvragen

 1. Maak een beschrijving van de cross-over kwalificatie: uit welke kwalificaties en delen daarvan deze bestaat en welke keuzedelen u wilt aanbieden. Op de cross-over pagina op mijn.s-bb.nl staat een hulpmiddel om zelf een cross-over samen te stellen uit onderdelen binnen de kwalificatiestructuur. Het resultaat hiervan kunt uploaden bij stap 4 van het digitale aanvraagformulier.
 2. Geef het beroep aan en onderbouw de arbeidsmarktrelevantie ervan.
 3. Stel een samenwerkingsovereenkomst op met één of meer bedrijven, waaruit de behoefte aan de kwalificatie blijkt en waarin praktijkplaatsen worden gegarandeerd.
 4. Benoem de terugvalopties voor deelnemers die tussentijds stoppen met de experimentele opleiding.
 5. Maak een schatting van het aantal cohorten en het verwachte aantal deelnemers per cohort.
 • Gebruik voor het aanvragen van een bestaande cross-over kwalificatie het formulier Verkorte aanvraag bestaande Cross-overs.

  Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden.

U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.

Meer vragen? Bekijk de lijst met veelgestelde vragen (127Kb, pdf).