Programma van eisen BRON HO

Voor een optimale gegevensuitwisseling is het van belang dat instellingen werken met software die voldoet aan de eisen van DUO.

In het programma van eisen (PvE) staat aan welke eisen uw software moet voldoen.

Voor de deelnemende instellingen aan het experiment vraagfinanciering ho is er een addendum op het PvE.