Softwareleveranciers

Voor een optimale gegevensuitwisseling is het van belang dat instellingen werken met software die voldoet aan de eisen van DUO.

Programma van eisen

In het programma van eisen (PvE) staat aan welke eisen uw software moet voldoen.

Nieuwste versiedatum PvE

De nieuwste versie van het Programma van eisen is op 5 augustus 2019 gepubliceerd.