Naar In het kort

ROD voor niet-bekostigd onderwijs

  1. In het kort
  2. Uitwisselen met ROD
  3. Gegevens vergelijken

Uitwisselen met ROD

U levert alleen gegevens aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) voor geaccrediteerde ho-opleidingen, of voor mbo-opleidingen waarvoor u diploma-erkenning van het ministerie van OCW hebt. De studentgegevens levert u aan via Loket Onderwijsdeelnemers. Dit is een hulpmiddel om gegevens aan ROD te leveren. Als u wijzigingen doorgeeft via Loket Onderwijsdeelnemers, moet u deze ook doorvoeren in uw eigen administratieprogramma. Dit gaat niet automatisch.

Hoe uitwisselen

U hebt het burgerservicenummer van uw studenten nodig voor de gegevensuitwisseling.

  • Handmatig: Hebt u weinig studenten? Kies dan om de gegevens handmatig in Loket Onderwijsdeelnemers te verwerken.
  • Via CSV- of XML-bestand: Hebt u veel studenten? U kunt de gegevens via een bulkbestand aanleveren. Maak iedere keer vanuit uw administratieprogramma een bestand aan. Importeer dit in Loket Onderwijsdeelnemers. Mbo-instellingen kunnen alleen XML-bestanden gebruiken, ho-instellingen kunnen kiezen.

Definities voor mbo

Hier vindt u de betekenis van termen die u tegenkomt in ROD.

Modules uitwisselen voor ho

Alleen ho-instellingen registeren gegevens van module-inschrijvingen in ROD.

Kijk voor de afspraken die voor vraagfinanciering zijn gemaakt op de pagina Experiment vraagfinanciering.

Inschrijven

Bij een module-inschrijving geeft u aan hoeveel punten (uitgedrukt in ECTS) de module bevat. Voor elke (nieuwe) module levert u een aparte inschrijving aan ROD.

Uitschrijven

Als een student stopt of klaar is met een module, dan levert u de uitschrijfdatum aan.

U kunt ook een reden uitschrijving aanleveren, maar dit is niet verplicht. De uitschrijfreden ‘afsluitend examen’ mag u alleen gebruiken als een volledig diploma is behaald.

Resultaten

U kunt pas een resultaat aanleveren als de student een volledig diploma heeft behaald. Bij losse module-inschrijvingen levert u geen resultaten aan ROD.

Contact ROD ho

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via registersho@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw mail binnen 3 werkdagen. Verstuur geen privacygevoelige gegevens. Wilt u een kopie van een document opsturen, maak dan de persoonsgegevens onleesbaar.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 77 38 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee