Hoelang recht

Hoelang u recht hebt op het studentenreisproduct, hangt af van uw opleiding.

Mbo

Doet u mbo 1 of 2? Dan krijgt u het studentenreisproduct zolang u staat ingeschreven op dit niveau.

Doet u niveau 3 of 4, dan krijgt u maximaal 7 jaar reisproduct. Hebt u al eerder studiefinanciering of een reisproduct gehad voor een andere opleiding op mbo niveau 3 of 4? Dan gaan deze maanden af van het totaal.

Hbo of universiteit

Voor hbo of universiteit hebt u 5 jaar recht op het studentenreisproduct. Duurt uw opleiding langer dan 4 jaar? Dan kunt u meer dan 5 jaar recht hebben op het studentenreisproduct. Let daarbij op het volgende:

  • Hebt u eerder studiefinanciering of een reisproduct gehad voor een andere opleiding in het hoger onderwijs? Dan gaan deze maanden af van het totaal.
  • Wanneer u langer over uw bacheloropleiding doet, loopt uw studiefinanciering door. Maar u verbruikt dan al financiering en reisproduct die bedoeld waren voor de aansluitende masteropleiding.

Corona: extra reisrecht voor hbo en universiteit

Vanwege de coronamaatregelen kunnen studenten aan hbo of universiteit 12 maanden extra reisrecht krijgen.

In Mijn DUO

In Mijn DUO kunt u zien op hoeveel maanden reisproduct u nog recht hebt.

Binnen 10 jaar opnemen

Het reisproduct hoort bij studiefinanciering. Doet u mbo 3 of 4, of hbo of universiteit? Dan hebt u 10 jaar om uw studiefinanciering op te nemen. Dit noemen we de 'diplomatermijn'. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat u geld of reisproduct krijgt.

Van mbo naar hbo

Stapt u over van mbo naar hbo? Dan krijgt u helemaal opnieuw een reisproduct. De maanden die u voor het mbo hebt gehad, tellen niet mee voor het hbo. Ook begint uw diplomatermijn van 10 jaar opnieuw.

Vaak mag u uw reisproduct houden tussen uw oude en nieuwe opleiding. Dit noemen we een 'overbrugging'. Vul hiervoor de wijzigingshulp opleiding in.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee