Naar Ov

Studentenreisproduct

Vergoeding extra reiskosten

Maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus neemt DUO een aantal maatregelen. Lees meer

Als het studentenreisproduct voor u niet voldoet, kunt u een vergoeding voor extra reiskosten aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is volgens 9292.nl geen halte of station binnen 10 km van uw woonadres om op tijd op uw school, stageadres of thuis te komen. Bent u uitwonend en zit u op het mbo? Dan heeft u alleen recht op de vergoeding als u niet op tijd op uw stageadres of weer thuis kunt komen.
  • De problemen met het openbaar vervoer doen zich minstens 12 dagen per maand voor.
Veerpontkosten

Hebt u maandelijks meer dan € 30,- aan veerpontkosten? Dan kunt u ook een vergoeding aanvragen. U hoeft dan niet aan de voorwaarden te voldoen. Bij de vergoeding van veerpontkosten gaan we uit van het voetgangerstarief.

Hoeveel vergoeding

De standaardvergoeding in 2020 is € 98,72 per maand. Bij veerpontkosten kan de vergoeding hoger of lager uitvallen. Naast de vergoeding mag u gewoon met uw studentenreisproduct blijven reizen.

Gift of terugbetalen

Doet u mbo 1 of 2? Dan is de vergoeding een gift.

Doet u mbo 3 of 4, hbo of universiteit? Dan wordt de vergoeding alleen een gift als u binnen 10 jaar een diploma behaalt.

Wanneer aanvragen

Vanaf de 1e dag dat u de extra reiskosten maakt, hebt u 2 maanden de tijd om de vergoeding aan te vragen. Doet u dit later, dan gaat de vergoeding pas in per de maand volgend op uw aanvraag.

Aanvragen

  1. Vul het formulier Aanvraag vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct in. Uw school vult ook een gedeelte in. 
  2. Maak een scan of een duidelijke foto van het formulier. De scan of foto moet u uploaden in Mijn DUO.
  3. Log in op Mijn DUO. Ga naar 'Mijn producten' en kies voor 'Studiefinanciering' of ‘Reisproduct onder de 18’.
  4. Klik bij ‘Extra reiskostenvergoeding’ op ‘Aanvragen'.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Schadevergoeding voor onkosten

Hebt u buiten uw schuld onkosten gemaakt? Dan kunt u in de volgende gevallen een schadevergoeding aanvragen bij de Klantenservice oovee-chipkaart:

  • Uw studentenreisproduct stond te laat klaar.
  • Uw persoonlijke oovee-chipkaart was defect.
  • U hebt de vervangende oovee-chipkaart te laat ontvangen.
  • Er is te veel saldo afgeschreven van uw kaart.
Studiefinanciering is te laat toegekend

Hebt u reiskosten gemaakt omdat uw studiefinanciering te laat is toegekend? Dan kunt u bij DUO een schadevergoeding aanvragen. Gebruik het formulier Aanvraag schadevergoeding studentenreisproduct. De voorwaarden staan op het formulier.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee