Verlenging reisrecht met 12 maanden

Studeert u aan hbo of universiteit? Dan kunt u 12 maanden extra reisrecht krijgen. Mbo-studenten krijgen die verlenging niet. Zij hebben standaard langer recht op het reisproduct (maximaal 7 jaar).

Ik heb al 3 maanden extra reisrecht gekregen

Hebt u in 2020 al 3 maanden extra reisrecht gekregen? Dan krijgt u er automatisch 9 maanden bij.

Voorwaarden

  • U volgt een voltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit.
  • Uw opleiding geeft recht op studiefinanciering.
  • In de periode maart tot en met december 2020 volgde u minstens 1 maand ook een opleiding aan hbo of universiteit.
  • U had van maart tot en met december 2020 minimaal 1 maand recht op studentenreisproduct of ov-vergoeding. Maakte u geen gebruik van dit recht? Dan krijgt u alleen verlenging als u in dezelfde periode minimaal 1 maand beurs of lening hebt gekregen.

Zelf aanvragen meestal niet nodig

U hoeft de extra maanden meestal niet zelf aan te vragen. U hebt ze er dan automatisch bij gekregen. Dit kunt u zien in Mijn DUO, bij 'Mijn gegevens'.

Als u ze wel zelf moet aanvragen, hebt u in maart 2021 bericht van ons gekregen.

Ingangsdatum verlenging

De 12 extra maanden gaan in na de laatste maand van uw normale reisrecht. U kunt ze opnemen zolang u nog ingeschreven staat bij een opleiding die recht geeft op studiefinanciering. In Mijn DUO ziet u hoelang u nog reisrecht hebt.

Ik heb mijn reisrecht al verbruikt

Ook als u uw reisrecht al hebt verbruikt, krijgt u de extra maanden erbij.

Was uw laatste reisrecht een jaar of langer geleden? Dan kunt u de extra maanden niet meer opnemen, omdat er al 12 maanden voorbij zijn. U krijgt hiervoor geen vergoeding. Wel vervallen eventuele ov-boetes over die periode.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee