Naar Geld voor school en studie

Coronamaatregel: tegemoetkoming voor wegvallen beurs

Is uw studie nog niet klaar, maar zijn alle maanden basisbeurs en aanvullende beurs wel op? Een van de maatregelen om studenten met studievertraging in coronatijd te helpen, is de tegemoetkoming voor het wegvallen van de beurs .

Voorwaarden

  • U doet mbo niveau 3 of 4, hbo of universiteit.
  • Uw laatste maand basisbeurs of aanvullende beurs (hoger dan €0) lag in de periode juni 2020 tot en met augustus 2023.

Na uw laatste maand met basisbeurs of aanvullende beurs, kunt u alleen nog lenen.

Bedrag

U krijgt de tegemoetkoming 1 keer. Het bedrag hangt af van uw beurs. Had u in de laatste maand recht op een aanvullende beurs, dan krijgt u meer dan wanneer u alleen een basisbeurs kreeg.

Uw beurs Uw tegemoetkoming
Mbo basisbeurs € 800,-
Mbo aanvullende beurs € 1.200,-
Mbo basisbeurs + aanvullende beurs € 2.000,-
Hbo of universiteit aanvullende beurs € 1.500,-
Mijn aanvullende beurs is nog niet berekend

We wachten tot uw aanvullende beurs berekend is. Hebt u recht op de aanvullende beurs? Dan krijgt u de tegemoetkoming alsnog uitbetaald.

Sneller uw aanvullende beurs laten berekenen? Gebruik de tool om te zien wat u kunt doen.

Bericht en uitbetaling

U hoeft de tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. Als u er recht op hebt, kreeg u automatisch bericht van DUO.

Gift

De tegemoetkoming is een gift. U hoeft het bedrag niet terug te betalen.