Naar Geld voor school en studie

Alleenstaande ouder

U kunt extra geld krijgen als u naast uw opleiding een kind verzorgt: de eenoudertoeslag. U krijgt de toeslag als u geen partner hebt en een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar. Het kan uw eigen kind zijn, maar dat hoeft niet. Voorwaarde is dat u de kinderbijslag voor het kind krijgt. Of het kind moet op uw adres staan ingeschreven bij de gemeente.

Wie zien we als partner?

Een partner hoeft niet altijd iemand te zijn met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als u samenwoont met iemand, kan die persoon als uw partner gezien worden.

Bedrag

In 2023 is de eenoudertoeslag € 277,13 per maand.

Aanvragen

  1. Log in op Mijn DUO om de eenoudertoeslag aan te vragen.
  2. Ga naar 'Mijn producten' en kies voor 'Studiefinanciering'. 
  3. Klik bij ‘Toeslag voor een alleenstaande ouder die een kind verzorgt’ op ‘Aanvragen’.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Nog geen studiefinanciering?

Hebt u nog geen studiefinanciering? Vraag dan eerst studiefinanciering aan. Daarna kunt u in Mijn DUO de toeslag regelen.

Hoelang recht

Mbo 1 of 2

Doet u mbo 1 of 2? U krijgt de toeslag zolang u recht hebt op studiefinanciering.

Mbo 3 of 4

Doet u mbo 3 of 4? U krijgt de toeslag zolang u recht hebt op basisbeurs. Normaal is dit maximaal 4 jaar, maar voor een specialistenopleiding krijgt u 2 jaar extra.

Daarna kunt u de toeslag nog 3 jaar als extra lening krijgen, bovenop de maximale lening. U moet nog wel als voltijdstudent ingeschreven staan bij de opleiding.

Hbo of universiteit

Doet u hbo of universiteit? Dan kunt u de toeslag maximaal 4 jaar krijgen. Voor een studie die meer dan 4 jaar duurt, krijgt u de toeslag langer. Dit geldt ook voor sommige masters en lerarenopleidingen.

Na deze periode kunt u de toeslag nog 3 jaar als extra lening krijgen, bovenop de maximale lening. U moet nog wel als voltijdstudent ingeschreven staan bij de opleiding.

Hebt u al studiefinanciering? De maanden dat u al studiefinanciering hebt gehad, gaan van de maximale duur af. Dit geldt ook als u alleen lening of ov hebt gehad.

Gift of terugbetalen

Als u mbo 1 of 2 doet, is de eenoudertoeslag altijd een gift.

Doet u mbo 3 of 4, een associate degree, hbo of universiteit? Dan moet u binnen 10 jaar uw diploma behalen. De eerste 4 jaar toeslag wordt dan een gift. Bij een Ad-diploma wordt 2 jaar toeslag een gift. Als u een opleiding doet die officieel langer dan 4 jaar duurt, worden meer maanden een gift. Behaalt u geen diploma, dan moet u de toeslag volledig terugbetalen.

Kunt u alleen nog lenen? Dan krijgt u de eenoudertoeslag als extra lening. Een lening moet u altijd terugbetalen.

U krijgt een partner of de kinderbijslag stopt

Krijgt u een partner of stopt de kinderbijslag? Dan hebt u geen recht meer op eenoudertoeslag. U zet de toeslag stop in Mijn DUO.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee