Naar Geld voor school en studie

Alleenstaande ouder

Als student kunt u extra studiefinanciering krijgen als u naast uw opleiding een kind verzorgt: de toeslag verzorging kind. U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor studiefinanciering.

U krijgt de toeslag als:

  • u geen partner hebt en een kind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar. Het kan uw eigen kind zijn, maar dat hoeft niet.
  • u de kinderbijslag voor het kind krijgt. Of het kind moet op uw adres staan ingeschreven bij de gemeente. Bij een co-ouderschap kan hier soms een uitzondering op worden gemaakt.

Wie zien we als partner?

Een partner hoeft niet altijd iemand te zijn met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Ook als u samenwoont met iemand, kan die persoon als uw partner gezien worden.

Aanvragen

  1. Download het formulier Aanvragen en wijzigen toeslag verzorging kind en vul het in.
  2. Scan het ingevulde formulier of maak er een foto van.
  3. Log in op Mijn DUO, ga naar 'Mijn producten' en kies voor 'Studiefinanciering'.
  4. Klik bij ‘Toeslag verzorging kind’ op ‘Aanvragen’. Upload hier het ingevulde formulier.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Nog geen studiefinanciering?

Hebt u nog geen studiefinanciering? Vraag dan eerst studiefinanciering aan. U kunt dan gelijk de toeslag regelen.

Bedrag

In 2024 is de toeslag € 304,84 per maand.

Vanaf wanneer

U hebt recht op de toeslag vanaf de maand volgend op de geboortedatum van uw kind. Is uw kind op de eerste van de maand geboren, dan hebt u die maand ook recht op de toeslag. Binnen een studiejaar kunt u de toeslag met terugwerkende kracht aanvragen.

Hoelang recht

Mbo 1 of 2

Doet u mbo 1 of 2? U krijgt de toeslag zolang u recht hebt op studiefinanciering.

Mbo 3 of 4

Doet u mbo 3 of 4? U krijgt de toeslag zolang u recht hebt op basisbeurs. Normaal is dit maximaal 4 jaar, maar voor een specialistenopleiding krijgt u 2 jaar extra.

Daarna kunt u de toeslag nog 3 jaar als extra rentedragende lening krijgen, bovenop de maximale rentedragende lening. U moet nog wel als voltijdstudent ingeschreven staan bij de opleiding.

Hbo of universiteit

Doet u hbo of universiteit? Dan kunt u de toeslag maximaal 4 jaar krijgen. Voor een studie die meer dan 4 jaar duurt, krijgt u de toeslag langer. Dit geldt ook voor sommige masters en lerarenopleidingen.

Na deze periode kunt u de toeslag nog 3 jaar als extra rentedragende lening krijgen, bovenop de maximale rentedragende lening. U moet nog wel als voltijdstudent ingeschreven staan bij de opleiding.

Hebt u al studiefinanciering? De maanden dat u al studiefinanciering hebt gehad, gaan van de maximale duur af. Dit geldt ook als u alleen rentedragende lening of ov-studentenreisproduct hebt gehad.

Gift of terugbetalen

Als u mbo 1 of 2 doet, is de toeslag altijd een gift.

Doet u mbo 3 of 4, een associate degree, hbo of universiteit? Dan moet u binnen 10 jaar uw diploma behalen. De eerste 4 jaar toeslag wordt dan een gift. Bij een Ad-diploma wordt 2 jaar toeslag een gift. Als u een opleiding doet die officieel langer dan 4 jaar duurt, worden meer maanden een gift. Behaalt u geen diploma, dan moet u de toeslag volledig terugbetalen.

Kunt u alleen nog lenen? Dan krijgt u de toeslag als extra rentedragende lening. Een lening moet u altijd terugbetalen, met rente.

U krijgt een partner of de kinderbijslag stopt

Krijgt u een partner of stopt de kinderbijslag? Dan hebt u geen recht meer op de toeslag. U zet de toeslag stop in Mijn DUO.