Naar Geld voor school en studie

Tegemoetkoming gemiste basisbeurs (ho)

Als u tijdens het leenstelsel (2015-2023) 1 of meer jaren hebt gestudeerd, hebt u in die periode geen basisbeurs gehad. U krijgt daarvoor een financiële tegemoetkoming. Dit bedrag wordt verrekend met uw studieschuld of uitbetaald, als er geen studieschuld is.

Voorwaarden

  • U had recht op studiefinanciering, maar geen recht op een basisbeurs. 
  • U moest minimaal 12 maanden van uw officiële ('nominale') studieduur recht hebben op studiefinanciering. Of u wel of niet hebt aangevraagd is daarbij niet van belang.
  • U behaalt of behaalde uw diploma binnen de voor u geldende diplomatermijn.  
  • Het is een diploma voor een erkende bacheloropleiding, masteropleiding of associate degree. 

Het maakt niet uit of u wel of geen studiefinanciering hebt aangevraagd. Had u alleen recht op een collegegeldkrediet of een levenlanglerenkrediet, dan komt u niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.

De opleiding moet in het Register Instellingen en Opleidingen (RIO) staan en zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een buitenlands diploma moet gelijkgesteld kunnen worden aan een diploma voor het Nederlands hoger onderwijs. Dit wordt beoordeeld door het Nuffic Link opent externe pagina .

Hoeveel en wanneer

De tegemoetkoming is € 34,17 per maand. U krijgt deze alleen voor de officiële duur van uw studie, waarvoor u uw diploma hebt behaald. 

  • Hebt u uw bachelor en uw master volledig onder het leenstelsel gedaan? En hebt u een masterdiploma behaald? Dan krijgt u de tegemoetkoming voor de officiële duur van uw bachelor en master. 
  • Hebt u alleen uw bachelor behaald, dan krijgt u de tegemoetkoming alleen voor de officiële duur van uw bachelor. 
  • Hebt u voor uw universitaire bachelor nog wel een basisbeurs ontvangen, maar viel u voor de master onder het leenstelsel? Dan krijgt u alleen een tegemoetkoming voor de duur van de master. 
  • Voor een associate degree krijgt u maximaal 24 maanden tegemoetkoming. 
  • Hebt u verlenging van uw studiefinanciering gekregen vanwege een beperking, dan tellen de verlengde maanden mee voor de tegemoetkoming. 

Hebt u in 2024 of eerder uw diploma behaald, dan krijgt u in januari 2025 bericht over de tegemoetkoming. Behaalt u in 2025 of later uw diploma, dan krijgt u bericht nadat uw diploma is aangeleverd door de onderwijsinstelling.

Vanzelf bericht

U krijgt van DUO vanzelf bericht als u recht hebt op de tegemoetkoming. U hoeft nu dus nog niks te doen.