Naar Studieschuld

Betalingsachterstand

Loopt u achter met betalen van uw studieschuld of lesgeld? Of hebt u een -boete? In veel gevallen kunt u nog een betalingsregeling treffen. Voorkom zo extra kosten, zoals deurwaarderskosten.

DUO informeert u over uw schuld

DUO stuurt meerdere berichten om u op de hoogte te stellen van uw openstaande betalingen. U vindt de berichten in Mijn DUO, onder 'Mijn berichten'.

Krijgt u geen melding dat er een bericht voor u klaarstaat, terwijl u heeft gekozen voor digitale post? Controleer dan of uw e-mailadres in Mijn DUO nog wel klopt.

Volgorde berichten

U kunt de volgende berichten krijgen over uw schuld:

Bericht

Hebt u een schuld bij DUO? Dan stuurt DUO u daar een bericht over. In dit bericht staat de hoogte van uw schuld en waardoor uw schuld is ontstaan.

Betalingsverzoek

Na het bericht krijgt u een betalingsverzoek met daarop een uiterste betaaldatum. Betaalt u via automatische incasso, dan krijgt u geen betalingsverzoek.

Herinnering

Als u niet op tijd betaalt, stuurt DUO een herinnering met daarin een nieuwe uiterste betaaldatum.

Aanmaning

Voordat we de inning van de achterstallige betaling overdragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of een deurwaarder, sturen we u een aanmaning. Op de aanmaning staat een vervaldatum. U kunt vóór de vervaldatum uw schuld nog aan DUO betalen. Na de vervaldatum op de aanmaning schakelen we het CJIB of een internationaal incassobureau in. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.

Brief CJIB

Als we uw achterstallige betaling hebben overgedragen aan het CJIB, krijgt u een brief van het CJIB. U kunt dan geen betalingsregeling meer treffen met DUO. 

Het CJIB geeft u nog 1 kans om het bedrag in 1 keer te betalen, zonder tussenkomst van een deurwaarder. Betaalt u het bedrag niet op tijd, dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. De kosten worden dan hoger.

Betalingsregeling

Moet u een schuld terugbetalen aan DUO? Als uw achterstallige betaling nog niet is overgedragen aan het CJIB, zijn er meerdere regelingen mogelijk.

-boete

Hebt u een -boete? Als u deze niet in 1 keer kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Neem contact met ons op als een betalingsregeling niet meer mogelijk is.

Contactcontact

Lesgeld

Wilt u het lesgeld in termijnen betalen? Vraag dan een termijnregeling aan. Neem contact met ons op als een termijnregeling niet meer mogelijk is.

Contactcontact

Studieschuld

Moet u uw studieschuld aflossen en hebt u een achterstand? Neem dan contact met ons op. Samen met u kijken we of een betalingsregeling mogelijk is.

Contactcontact

Meerdere deurwaarders

Hebt u al een schuld bij DUO die via een deurwaarder loopt? Die schuld moet u betalen aan uw huidige deurwaarder. De schuld kan niet worden samengevoegd met uw schuld bij het CJIB. Eventuele nieuwe schulden betaalt u wel via het CJIB.

Extra kosten

Als we uw achterstallige betaling hebben overgedragen aan het CJIB, kan de schuld verhoogd worden met rente, deurwaarderskosten en buitengerechtelijke kosten.

DUO mag als schuldeiser rente vragen over het openstaande bedrag. Dit is een vast percentage over de hoofdsom. Als we rente vragen, staat dit bedrag in de brief van het CJIB.

Als het CJIB een deurwaarder inschakelt, moet u deurwaarderskosten en eventuele buitengerechtelijke kosten betalen.

Ik woon in het buitenland

Als u in het buitenland woont, wordt de achterstallige betaling overgedragen aan een internationaal incassobureau. U moet de schuld, rente en overige kosten dan via het internationale incassobureau betalen.

Rolverdeling DUO en CJIB

Wilt u weten hoe uw schuld is ontstaan? Dit kunt u in onze berichten lezen. U vindt de berichten in Mijn DUO, onder 'Mijn berichten'. Komt u er niet uit? Neem dan contact met DUO op.

Hebt u een vraag over de betaling aan het CJIB of over de deurwaarder? Als uw schuld is overgedragen aan het CJIB, moet u contact opnemen met het CJIB. De contactgegevens vindt u in de brief van het CJIB. Heeft DUO een ander incassobureau ingeschakeld, dan moet u met dat bureau contact opnemen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee