Naar Home

Betalingsachterstand

Betalingsachterstand in Nederland

Woont u in Nederland en hebt u een betalingsachterstand? Dan kunt u de volgende berichten krijgen over uw schuld:

Bericht

Hebt u een schuld bij DUO? Dan stuurt DUO u daar een bericht over. In dit bericht staat de hoogte van uw schuld en waardoor uw schuld is ontstaan.

Betalingsverzoek

Na het bericht krijgt u een betalingsverzoek met daarop een uiterste betaaldatum. Betaalt u via automatische incasso, dan krijgt u geen betalingsverzoek.

Herinnering

Als u niet op tijd betaalt, stuurt DUO een herinnering met daarin een nieuwe uiterste betaaldatum.

Aanmaning

Voordat we de inning van de achterstallige betaling overdragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), sturen we u een aanmaning. Op de aanmaning staat een vervaldatum. U kunt vóór de vervaldatum uw schuld nog aan DUO betalen. Na de vervaldatum op de aanmaning schakelen we het CJIB in.

Brief CJIB

Als we uw achterstallige betaling hebben overgedragen aan het CJIB, krijgt u een brief van het CJIB. U kunt dan geen betalingsregeling meer treffen met DUO. 

Het CJIB geeft u nog 1 kans om het bedrag te betalen, zonder tussenkomst van een deurwaarder. Betaalt u het bedrag niet op tijd, dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. De kosten worden dan hoger.

Meerdere deurwaarders

DUO is aangesloten bij de Rijksincasso. Het doel van de Rijksincasso is om maar 1 deurwaarder in te zetten als u meerdere overheidsschulden heeft. Zo worden extra deurwaarderskosten voorkomen. De inning van een betalingsachterstand dragen we daarom over aan het CJIB.

Had u voor december 2017 al een schuld bij DUO die via een deurwaarder loopt? Die schuld moet u betalen aan uw huidige deurwaarder. De schuld kan niet worden samengevoegd met uw schuld bij het CJIB.

Extra kosten

Als we uw achterstallige betaling hebben overgedragen aan het CJIB, kan de schuld verhoogd worden met rente, deurwaarderskosten en buitengerechtelijke kosten.

DUO mag als schuldeiser rente vragen over het openstaande bedrag. Dit is een vast percentage over de hoofdsom. Als we rente vragen, staat dit bedrag in de brief van het CJIB.

Als het CJIB een deurwaarder inschakelt, moet u deurwaarderskosten en eventuele buitengerechtelijke kosten betalen.

Rolverdeling DUO en CJIB

Wilt u weten hoe uw schuld is ontstaan? Dit kunt u in onze berichten lezen. U vindt de berichten in Mijn DUO, onder 'Mijn berichten'. Komt u er niet uit? Neem dan contact met DUO op.

Hebt u een vraag over de betaling aan het CJIB of over de deurwaarder? Als uw schuld is overgedragen aan het CJIB, moet u contact opnemen met het CJIB. De contactgegevens vindt u in de brief van het CJIB.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee