Naar Studieschuld

Betalingsachterstand

Betalingsachterstand in het buitenland

Woont u niet in Nederland? Dan kunt u de volgende berichten krijgen over uw schuld:

Bericht

Hebt u een schuld bij DUO? Dan stuurt DUO u daar een bericht over. In dit bericht staat de hoogte van uw schuld en waardoor uw schuld is ontstaan.

Betalingsverzoek

Na het bericht krijgt u een betalingsverzoek met daarop een uiterste betaaldatum. Betaalt u via automatische incasso, dan krijgt u geen betalingsverzoek.

Herinnering

Als u niet op tijd betaalt, stuurt DUO een herinnering met daarin een nieuwe uiterste betaaldatum.

Aanmaning

Voordat we de inning van de achterstallige betaling overdragen aan en internationaal incassobureau, sturen we u een aanmaning. Op de aanmaning staat een vervaldatum. U kunt vóór de vervaldatum uw schuld nog aan DUO betalen, zonder extra kosten. Na de vervaldatum op de aanmaning schakelen we een internationaal incassobureau in.

Brief internationaal incassobureau

Als we uw achterstallige betaling hebben overgedragen aan een internationaal incassobureau, kunt u geen betalingsregeling meer treffen met DUO. U moet de schuld, rente en overige kosten dan via het internationale incassobureau betalen.

Benaderd door DUO over betalingsachterstand

Moet u een studieschuld terugbetalen en is uw buitenlandse adres niet bekend bij DUO? Dan kunt u via social media worden benaderd door de afdeling Persoonsgericht Innen (PGI) van DUO. Deze afdeling probeert betalingsachterstanden te voorkomen en op te lossen. Ook kunt u een brief van deze afdeling krijgen na afloop van uw schuldsanering.

Welke accounts

Wilt u zeker weten dat u wordt benaderd door DUO? DUO maakt gebruik van de volgende accounts om debiteuren te benaderen:

We komen graag in contact

Het is altijd in uw belang om met ons in gesprek te gaan. Zo nodig kunnen wij u helpen om het overzicht terug te krijgen over uw schuld. Bovendien is er vaak een betalingsregeling mogelijk, of een andere vorm van maatwerk. Gebruik de contactgegevens uit het bericht dat u hebt ontvangen.

Paspoortsignalering

Betaalt u uw studieschuld niet terug en hebt u uw buitenlandse adres niet doorgegeven? Als uw betalingsachterstand hoger is dan € 5.000,-, maakt DUO gebruik van paspoortsignalering. U krijgt dan pas een nieuw paspoort als u de achterstand betaalt of een betalingsregeling afspreekt met DUO.

Is er sprake van paspoortsignalering en vraagt u een nieuw paspoort aan? Dan krijgt u het verzoek om contact op te nemen met DUO over de achterstand. Betaalt u daarna de achterstand in 1 keer terug, dan krijgt u een nieuw paspoort met de standaard geldigheidsduur van 10 jaar. Spreekt u een betalingsregeling af met DUO? Dan krijgt u een paspoort met een beperkte geldigheidsduur, meestal van 12 maanden.

Justitieel Opsporingsregister

Bij een zeer hoge achterstand mag DUO uw gegevens laten opnemen in het .