Naar Staatsexamens

Staatsexamen vo

Gaat u niet (meer) naar het ‘gewone’ voortgezet onderwijs? Via het staatsexamen vo kunt u toch een diploma of certificaat halen voor vmbo, havo of vwo. Ook voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunt u staatsexamen doen.

 1. Hoe het werkt
 2. Aanmelden
 3. Kosten en betalen
 4. Waar en wanneer
 5. Examen op maat
 6. Vrijstelling voor een examenvak
 7. Terugtrekken of uitstel
 8. Uitslag
 9. Diploma aanvragen
 10. Staatsexamen in Caribisch Nederland

Uitslag

Wanneer bent u geslaagd?

In de uitslagregeling staat wanneer u bent geslaagd. De regeling geldt ook voor kandidaten die eerder behaalde resultaten inwisselen. U vindt de uitslagregeling in het Examenreglement 2019 staatsexamens vo.

Voor een staatsexamen op Bonaire gelden andere uitslagregels dan voor scholen en staatsexamens in Europees Nederland. Kijk hiervoor in bijlage 2 van het examenreglement.

Eerder behaalde onvoldoendes kunnen meetellen voor de einduitslag. Legt u in 2019 een vak af waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat hebt behaald? Dan telt het resultaat van 2019.

Direct uw diploma

Hebt u genoeg vakken voor een diploma? Neem dan alle bewijsstukken mee naar uw laatste mondelinge examen. Dan wordt daar gekeken of u direct een diploma krijgt.

Herkansing

Als u recht hebt op een herkansing, dan krijgt u een herkansingsformulier bij uw uitslag. Met dit formulier kunt u een herkansing aanvragen.
De herkansingen zijn in augustus en begin september, in het 3e tijdvak.

Voorwaarden herkansing

 • U mag alleen herkansen als u daardoor in hetzelfde jaar nog kunt slagen voor het diploma, en
 • u kunt alleen de vakken herkansen waarin u in hetzelfde jaar staatsexamen hebt gedaan.

Wat mag u herkansen?

 • 1 centraal examen
 • 1 college-examen
 • rekentoets
 • profielwerkstuk vmbo (alleen als u hier 'niet afgerond' voor hebt gehaald)

Inzage examen

Vragen over het mondeling examen kunt u direct na afloop stellen aan de plaatselijk voorzitter. Het schriftelijk examen kunt u inzien in Amersfoort. Inzage is pas mogelijk nadat u de uitslag hebt gekregen.

Wat moet u doen?

 1. Kies uit de volgende dagen: 20 juli, 3 of 31 augustus of 12 oktober 2019.
 2. Dien uiterlijk 2 weken van tevoren per mail een verzoek bij ons in via staatsexamens@duo.nl.
 3. Wilt u de rekentoets inzien? Voor de rekentoets gelden iets andere regels. Bel ons binnen 8 weken na de toets op telefoonnummer 050-599 89 33. Of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.
Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee