Uitslag

Vragen over staatsexamens vo en de coronacrisis

Hebt u vragen over staatsexamens vo en of er zaken veranderen door de coronacrisis? Kijk dan eerst bij de vragen en antwoorden. Veel informatie over de examens in 2021 is ook te vinden via de volgende links:

Nog geen uitslag

U krijgt de uitslag van uw schriftelijk examen, direct ná uw laatste mondeling examen in juli. Eerder is niet mogelijk. Doet u staatsexamen vso, vraag dan op school wanneer u de uitslag krijgt.

Wanneer bent u geslaagd?

In de uitslagregeling staat wanneer u bent geslaagd. De regeling geldt ook voor kandidaten die eerder behaalde resultaten inwisselen. U vindt de uitslagregeling in het Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs Link opent externe pagina

Voor een staatsexamen op Bonaire gelden andere uitslagregels. Kijk hiervoor in artikel 2 van het Examenreglement.

Eerder behaalde onvoldoendes kunnen meetellen voor de einduitslag. Legt u in 2021 een vak af waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat hebt behaald? Dan telt het resultaat van 2021.

Direct uw diploma

Hebt u genoeg vakken voor een diploma? Neem dan alle bewijsstukken mee naar uw laatste mondelinge examen. Dan wordt daar gekeken of u direct een diploma krijgt.

Herkansing

Als u recht hebt op een herkansing, dan krijgt u een herkansingsformulier bij uw uitslag. Met dit formulier kunt u een herkansing aanvragen. De herkansingen zijn in augustus en begin september, in het 3e tijdvak.

Voorwaarden herkansing

U moet aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

  1. U mag alleen herkansen als u daardoor in hetzelfde jaar nog kunt slagen voor het diploma.
  2. U kunt alleen de vakken herkansen waarin u in hetzelfde jaar staatsexamen hebt gedaan.

Wat mag u herkansen?

  • Maximaal alle onderdelen van de examens van 2 vakken waarin u in 2021 examen heeft gedaan.
  • profielwerkstuk vmbo (alleen als u hier 'niet afgerond' voor hebt gehaald)

Inzage examen

Vragen over het mondeling examen kunt u direct na afloop stellen aan de plaatselijk voorzitter.

Alleen u zelf kunt uw schriftelijk examen inzien. De inzage is op 17 en 31 juli, 28 augustus en 25 september in Amersfoort. U moet dit zelf uiterlijk 14 dagen van tevoren aanvragen. Inzage is pas mogelijk nadat u de uitslag hebt gekregen. 

U kunt een verzoek om inzage sturen naar staatsexamens@duo.nl. De inzage is alleen bedoeld om te zien welke fouten u hebt gemaakt. U kunt niet in discussie gaan over de inhoudelijke correctie van uw examen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee