Uitslag

Nog geen uitslag

U krijgt de uitslag van uw schriftelijk examen, direct ná uw laatste mondeling examen in juli. Eerder is niet mogelijk. Doet u staatsexamen vso, vraag dan op school wanneer u de uitslag krijgt.

Wanneer bent u geslaagd?

In de uitslagregeling staat wanneer u bent geslaagd. De regeling geldt ook voor kandidaten die eerder behaalde resultaten inwisselen. U vindt de uitslagregeling in het Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs Link opent externe pagina

Voor een staatsexamen op Bonaire gelden andere uitslagregels. Kijk hiervoor in artikel 2 van het Examenreglement.

Eerder behaalde onvoldoendes kunnen meetellen voor de einduitslag. Legt u in 2021 een vak af waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat hebt behaald? Dan telt het resultaat van 2021.

Direct uw diploma

Hebt u genoeg vakken voor een diploma? Neem dan alle bewijsstukken mee naar uw laatste mondelinge examen. Dan wordt daar gekeken of u direct een diploma krijgt.

Herkansing

Als u recht hebt op een herkansing, dan krijgt u een herkansingsformulier bij uw uitslag. Met dit formulier kunt u een herkansing aanvragen. De herkansingen zijn in augustus en begin september, in het 3e tijdvak.

Voorwaarden herkansing

U moet aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

  1. U mag alleen herkansen als u daardoor in hetzelfde jaar nog kunt slagen voor het diploma.
  2. U kunt alleen de vakken herkansen waarin u in hetzelfde jaar staatsexamen hebt gedaan.

Wat mag u herkansen?

  • Maximaal alle onderdelen van de examens van 2 vakken waarin u in 2021 examen heeft gedaan.
  • profielwerkstuk vmbo (alleen als u hier 'niet afgerond' voor hebt gehaald)

Inzage examen

Vragen over het mondeling examen kunt u direct na afloop stellen aan de plaatselijk voorzitter.

Alleen u zelf kunt uw schriftelijk examen inzien. De inzage is op 17 en 31 juli, 28 augustus en 25 september in Amersfoort. U moet dit zelf aanvragen. Inzage is pas mogelijk nadat u de uitslag hebt gekregen. 

U kunt een verzoek om inzage sturen naar staatsexamens@duo.nl. De inzage is alleen bedoeld om te zien welke fouten u hebt gemaakt. U kunt niet in discussie gaan over de inhoudelijke correctie van uw examen.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee