Uitslag

In juli krijgt u de uitslag van uw schriftelijk examen, direct ná uw laatste mondeling examen. Eerder kan niet. Doet u staatsexamen vso, vraag dan op school wanneer u de uitslag krijgt.

Wanneer geslaagd?

Wilt u weten hoe we bepalen of u bent geslaagd? Dit vindt u in de Regeling examenreglement staatsexamens vo 2023. Het Examenreglement is gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Link opent externe pagina .

Legt u dit jaar geen volledig vakkenpakket af? Dan vindt u een korte beschrijving in het Schema uitslagbepaling 2023 deelexamen.

Legt u dit jaar wel een volledig vakkenpakket af? Dan vindt u een korte beschrijving in het Schema uitslagbepaling 2023 volledig vakkenpakket.

Direct diploma

Hebt u genoeg vakken voor een diploma? Neem dan alle bewijsstukken mee naar uw laatste mondelinge examen. Dan wordt daar gekeken of u direct een diploma krijgt. Dit noemen we een diploma-onderzoek.

Eerdere resultaten

  • Eerder behaalde onvoldoendes kunnen meetellen voor de einduitslag.
  • Legt u een examen af waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat hebt behaald? Dan telt het laatste resultaat.

Resultaten 2020

Deed u in 2020 examen in een vak waarvan het centraal examen verviel? U kunt deze resultaten tot en met 2030 aanleveren voor het diploma-onderzoek. De regel dat u gemiddeld minimaal een 5,5 moet hebben gehaald bij het centraal examen, geldt dan niet voor u.

Herkansing

Wilt u in 2023 uw diploma halen en mag u een herkansing doen? U krijgt dan bij de uitslag een herkansingsformulier. Met dit formulier kunt u een herkansing aanvragen.

De herkansingen zijn in augustus en begin september, in het 3e tijdvak.

Voorwaarden herkansing 2023
  • U mag alle onderdelen van 2 vakken herkansen waarin u in 2023 staatsexamen hebt gedaan. U kunt kiezen om alleen het schriftelijk of het mondeling deel van een vak opnieuw te doen, of allebei.
  • U mag alleen vakken kiezen waardoor u kunt slagen. U mag niet herkansen om uw cijfer te verbeteren.

Lees meer over herkansen in het servicedocument Link opent externe pagina .

Inzage examen

Vragen over het mondeling examen kunt u direct na afloop stellen aan de plaatselijk voorzitter.

  • U mag alleen zelf uw schriftelijk examen inzien.
  • Inzage kan pas nadat u de uitslag hebt gekregen.
  • De inzage is in Ede.
  • De inzagedagen voor 2023 zijn 8 juli, 5 en 26 augustus en 23 september.
  • U moet zelf uiterlijk 14 dagen van tevoren een verzoek om inzage sturen naar staatsexamens@duo.nl.
  • De inzage is alleen bedoeld om te zien welke fouten u hebt gemaakt. U kunt niet in discussie gaan over de inhoudelijke correctie van uw examen.
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee