Uitslag

Wanneer bent u geslaagd?

In de uitslagregeling staat wanneer u bent geslaagd. De regeling geldt ook voor kandidaten die eerder behaalde resultaten inwisselen. U vindt de uitslagregeling in het Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs.

Voor een staatsexamen op Bonaire gelden andere uitslagregels. Kijk hiervoor in het Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs BES.

Eerder behaalde onvoldoendes kunnen meetellen voor de einduitslag. Legt u in 2020 een vak af waarvoor u in een eerder jaar al een resultaat hebt behaald? Dan telt het resultaat van 2020.

Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs 2020

Direct uw diploma

Hebt u genoeg vakken voor een diploma? Neem dan alle bewijsstukken mee naar uw laatste mondelinge examen. Dan wordt daar gekeken of u direct een diploma krijgt.

Herkansing

Als u recht hebt op een herkansing, dan krijgt u een herkansingsformulier bij uw uitslag. Met dit formulier kunt u een herkansing aanvragen. De herkansingen zijn in augustus en begin september, in het 3e tijdvak.

Voorwaarden herkansing

U moet aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

  1. U mag alleen herkansen als u daardoor in hetzelfde jaar nog kunt slagen voor het diploma.
  2. U kunt alleen de vakken herkansen waarin u in hetzelfde jaar staatsexamen hebt gedaan.

Wat mag u herkansen?

  • 1 centraal examen (in 2020 niet van toepassing)
  • 1 college-examen (in 2020 2 college-examens)
  • profielwerkstuk vmbo (alleen als u hier 'niet afgerond' voor hebt gehaald)

Inzage examen

Vragen over het mondeling examen kunt u direct na afloop stellen aan de plaatselijk voorzitter.

Het schriftelijk examen kunt u inzien in Amersfoort. U moet dit zelf aanvragen. Inzage is pas mogelijk nadat u de uitslag hebt gekregen.

Aanvragen inzage schriftelijk examen
  1. Kies uit de volgende dagen: 18 juli, 1 of 29 augustus of 26 september 2020.
  2. Stuur uiterlijk 2 weken van tevoren per mail een verzoek voor inzage naar staatsexamens@duo.nl.
Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee