Diploma aanvragen

Hebt u al uw examens gedaan en is uw vakkenpakket volledig? Dan kunt u een diploma aanvragen. De behaalde resultaten mogen niet ouder zijn dan 10 jaar. En u moet voldoen aan de uitslagregels van het jaar waarin u het diploma aanvraagt.

Aanvragen diploma

  1. Verzamel bewijsstukken van alle vakken en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
  2. Stuur het formulier Aanvraag diploma staatsexamen vo op met de bewijsstukken en de kopie van uw legitimatiebewijs. Het adres staat op het formulier.

Welke bewijsstukken?

  • Hebt u examenvakken op school afgerond, dan gaat het om uw cijferlijst.
  • Hebt u 1 of meer vakken in het voorlaatste leerjaar afgerond, dan gaat het om uw voorlopige cijferlijst.
  • Hebt u 1of meer vrijstellingen, dan hebt u van elke vrijstelling het bewijs van vrijstelling nodig.

De (voorlopige) cijferlijst moet op waardepapier zijn geprint en voldoen aan de wettelijke eisen. Voor de voorlopige cijferlijst kan de school 1 van onze voorbeelden gebruiken.

Voorbeelden voorlopige cijferlijst

Contact

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Examendiensten: 050-599 89 33. Of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.