In het kort

Het staatsexamen is bedoeld voor mensen die niet (meer) deelnemen aan het 'gewone' voortgezet onderwijs. Per jaar kunt u in 1 of meerdere vakken examen doen. Zo kunt u langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het behalen van uw diploma. Ook voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunt u staatsexamen doen. Het staatsexamen bestaat uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen.

Centraal examen

Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal examen op 'gewone' scholen. Het wordt afgenomen in mei en juni.

College-examen

Het college-examen vervangt de schoolexamens in het 'gewone' voortgezet onderwijs. Voor de meeste vakken bestaat het college-examen uit een schriftelijk en een mondeling deel.

De schriftelijke college-examens worden afgenomen in mei en juni. De mondelinge examens worden in juli afgenomen. Het rooster voor de mondelinge examens is eind juni klaar. Voor sommige vakken moet u vóór 1 april een werkstuk of literatuurlijst inleveren. Als u het werkstuk of de literatuurlijst niet of te laat inlevert, kunt u niet meedoen aan het mondelinge examen.

Voor het vso zijn de mondelinge examens in juni. Het rooster voor de mondelinge examens vso gaat rechtstreeks naar de school. De werkstukken voor het staatsexamen vso moeten op 1 april klaar zijn, maar hoeven niet te worden opgestuurd.

Filmpjes mondeling staatsexamen

Rekentoets

De rekentoets vervalt in 2020.

Oefenen, vakinformatie en vakkenpakket

Bekijk voor het examen welk vakkenpakket u nodig hebt voor het diploma. Lees ook de vakinformatie voor de vakken waarin u examen doet. U kunt oefenen voor het staatsexamen met het materiaal op onze site.

Regels voor het examen

Contact

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Examendiensten: 050-599 89 33. Of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee