Vrijstelling voor een examenvak

Hebt u een (voorlopige) cijferlijst van het vmbo, havo of vwo? Dan krijgt u vrijstelling voor de vakken waarvoor u een voldoende hebt gehaald. Onvoldoendes (minimaal een 4) kunt u ook laten meetellen voor het eindresultaat. Neem uw (voorlopige) originele cijferlijst mee naar het mondeling examen. U ontvangt dan een diploma als u daar volgens de uitslagregeling recht op hebt.

Hebt u een bewijsstuk van een andere, gelijkwaardige opleiding? Dan moet u de vrijstelling zelf aanvragen.

Aanvragen vrijstelling

 1. Schrijf een brief waarin u vrijstelling vraagt voor een bepaald vak.
 2. Voeg toe: het originele bewijsstuk, een gedetailleerde leerstofomschrijving en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
 3. Stuur uw brief naar:

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Examens OCW/Staatsexamens vo
  Postbus 30158
  9700 LK Groningen

Als u vrijstelling krijgt, sturen we u daarvan een bewijs.