Aanmelden en kosten

U kon zich vanaf half oktober 2023 tot en met 31 december 2023 aanmelden voor de staatsexamens in 2024. Wijzigingen voor bestaande aanmeldingen kon u tot en met 31 januari doorgeven.

 • Gaat u staatsexamen vo op een vso-school doen? Uw school regelt de aanmelding.
 • Doet u examen maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) of het profielwerkstuk? Geef dit aan bij uw aanmelding.
 • Doet u havo of vmbo en hebt u geen wiskunde in uw vakkenpakket? Dan moet u het college-examen rekenen doen. Het resultaat telt niet mee voor het diploma.
 • Hebt u een aanpassing nodig om examen te kunnen doen? Ga naar Examen op maat voor de mogelijkheden.
 • Staat u ingeschreven op een school of opleiding waar u examen kunt doen en hebt u zich aangemeld voor het staatsexamen? Na uw aanmelding controleren we of u voldoet aan de voorwaarden.

Voorwaarden

Wat mag:

 • U mag zich aanmelden voor de vakken die u nodig hebt om een diploma of certificaat binnen uw profiel te halen, met maximaal 1 extra vak.

Wat niet mag:

 • Aanmelden voor hetzelfde vak op meerdere niveaus.
 • Op 2 plekken aanmelden voor hetzelfde vak. Dus aanmelden voor de staatsexamens én in hetzelfde vak examen doen op een school.
 • Staat u ingeschreven bij een vo-school, dan mag u zich alleen aanmelden in het eindexamenjaar voor een extra vak welke niet op de eigen school wordt gegeven.
 • Aanmelden voor 2 verschillende vakken van verschillende niveaus waarvan de examens in het 1e tijdvak samenvallen.
 • Aanmelden voor wiskunde én het college-examen rekenen.
 • Aanmelden voor het college-examen rekenen in een jaar waarin u niet opgaat voor een diploma.
Voorwaarden vmbo-examen

Voor staatsexamen vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl gelden 3 extra voorwaarden:

 • U staat ingeschreven bij een mbo-school.
 • U bent eerder gezakt voor het eindexamen vmbo.
 • U hebt een eindcijfer van 6 of hoger behaald voor elk vak van het beroepsgerichte programma waarin u eindexamen hebt gedaan.

Deze voorwaarden gelden niet als u staatsexamen vso doet.

Alle voorwaarden
Examen in buitenland

U kunt geen staatsexamen doen buiten Nederland. U kunt wel staatsexamen doen in Caribisch Nederland.

Na uw aanmelding

 1. Binnen 2 weken na aanmelding krijgt u een brief. Staan er fouten in de brief of hebt u na 2 weken nog geen brief gekregen? Mail dan naar staatsexamens@duo.nl.
 2. U krijgt 2 weken voor uw examen een examenoproep. Hierin staat waar en wanneer u examen doet. Hebt u de oproep 10 dagen voor het examen nog niet gekregen? Bel dan met 050-599 89 33.
Vak of examenplaats wijzigen

U kunt tot en met 31 januari wijzigingen doorgeven in uw vakken of de examenplaats. Stuur hiervoor een mail naar staatsexamens@duo.nl.

Kosten

Deelnemen aan het staatsexamen kost € 144,- per vak. Voor een vak met alleen een college-examen betaalt u € 71,-.

Gaat u op voor een diploma? Dan betaalt u maximaal € 720,-. Doet u extra vakken, dan moet u voor elk extra vak bijbetalen.

Doet u examen in Caribisch Nederland? Ga dan naar Staatsexamen in Caribisch Nederland voor de tarieven.

Betalen vanuit het buitenland

Betaalt u vanuit het buitenland? Maak dan zelf het examengeld over. Dit zijn de gegevens:

IBAN (rekeningnummer): NL26 INGB 0705 0019 54
Ten name van: OCW-DUO-Examendiensten
BIC: INGB NL2A

Vermeld uw naam en ED-nummer bij de betaling. Het ED-nummer staat in de bevestigingsbrief die u krijgt na aanmelding.

U betaalt vaak extra kosten bij een betaling uit het buitenland. Ook duurt het vaak lang voordat we het geld ontvangen. Is uw betaling niet op tijd binnen, dan kunt u niet meedoen aan het examen.