Naar Staatsexamens

Staatsexamen vo

Gaat u niet (meer) naar het ‘gewone’ voortgezet onderwijs? Via het staatsexamen vo kunt u toch een diploma of certificaat halen voor vmbo, havo of vwo. Ook voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunt u staatsexamen doen.

 1. Hoe het werkt
 2. Aanmelden
 3. Kosten en betalen
 4. Waar en wanneer
 5. Examen op maat
 6. Vrijstelling voor een examenvak
 7. Terugtrekken of uitstel
 8. Uitslag
 9. Diploma aanvragen
 10. Staatsexamen in Caribisch Nederland

Examen op maat

Bij het examen kunnen wij rekening houden met uw persoonlijke situatie. Ook als u examen doet op Bonaire. Na uw aanmelding kunt u per e-mail of brief vragen om een extra voorziening. Vaak moet u ook een deskundigenverklaring meesturen. Dat is een brief van een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater.

Welke extra voorzieningen zijn mogelijk?

 • half uur extra tijd bij schriftelijke examens en 10 minuten extra bij de voorbereiding op het mondeling examen
 • examenopgave op cd-daisy (alleen bij centraal examen in 1e tijdvak)
 • pdf voor spraaksynthese (alleen bij centraal examen in 1e tijdvak)
 • voorleeshulp (alleen in het 2e of 3e tijdvak als er geen cd-daisy of pdf is)
 • braille (alleen bij centraal examen in 1e tijdvak)
 • gebruik van eigen laptop, om mee te schrijven
 • aangepaste opgave van de rekentoets voor kandidaten met dyscalculie
 • andere specifieke hulpmiddelen en voorzieningen

Wat moet u doen?

 1. Schrijf een e-mail of brief met uw verzoek om een examen op maat.
 2. Stuur een deskundigenverklaring mee van een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater. In de verklaring moet staan welke extra voorziening u wilt.
 3. Stuur uw brief of e-mail vóór 1 februari naar:

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Examens OCW/ Staatsexamens vo
  Postbus 30158
  9700 LK Groningen

  E-mail: staatsexamens@duo.nl

Extra voorzieningen vso

Het aanvragen van extra voorzieningen voor het staatsexamen vso gaat via de school. De school moet vóór 1 december de extra voorzieningen aanvragen. Bijvoorbeeld verlenging van examentijd.

Contact

Hebt u nog vragen? Bel dan met de afdeling Examendiensten van DUO op telefoonnummer 050-599 89 33. Of stuur een e-mail naar staatsexamens@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee