Examen op maat

Bij het examen kunnen wij rekening houden met uw persoonlijke situatie. Ook als u examen doet op Bonaire. Na uw aanmelding kunt u per e-mail of brief vragen om een voorziening. U moet een verklaring van een deskundige meesturen. Dit moet een verklaring zijn van bijvoorbeeld een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater.

Welke voorzieningen zijn mogelijk?

 • half uur extra tijd bij schriftelijke examens en 10 minuten extra bij de voorbereiding op het mondeling examen
 • examenopgave op cd-daisy (alleen bij centraal examen in 1e en 2e tijdvak)
 • pdf voor spraaksynthese
 • voorleeshulp (alleen in het 2e of 3e tijdvak als er geen cd-daisy of pdf is)
 • braille (alleen bij centraal examen in 1e tijdvak)
 • gebruik van eigen laptop, om mee te schrijven
 • andere specifieke hulpmiddelen en voorzieningen
 • aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (55Kb, pdf) bij het mondeling examen

Aanvragen voorzieningen

 1. Schrijf een mail of brief met uw verzoek om een examen op maat.
 2. Stuur een deskundigenverklaring mee die is opgesteld door een (medisch) deskundige zoals een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater. In de verklaring of in de begeleidende brief of mail moet staan welke voorziening u wilt.
 3. Stuur uw verzoek vóór 1 februari naar:

  E-mail: staatsexamens@duo.nl

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Examens OCW/Staatsexamens vo
  Postbus 30158
  9700 LK Groningen

Voor de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon is geen deskundigenverklaring nodig. En u hoeft geen deskundigenverklaring mee te sturen als u een duidelijk zichtbare lichamelijke beperking hebt. Weet u niet zeker of dit voor u geldt? Neem dan contact op met DUO.

Aanvraag voorzieningen vso

Het aanvragen van voorzieningen voor het staatsexamen vso gaat via de school. De school moet vóór 1 december de voorzieningen aanvragen. Bijvoorbeeld verlenging van examentijd.

Contact

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Examendiensten: 050-599 89 33. Of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.