Voorwaarden

Om de lerarenbeurs te krijgen, moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U hebt een onderwijsbevoegdheid óf u bent leraar in het hbo en hebt minimaal een bachelordiploma. Bent u leraar in het mbo? Dan moet u voldoen aan de bekwaamheidseisen.
  • Op het moment van de aanvraag werkt u bij een bekostigde school of orthopedagogisch didactisch centrum in Nederland of op Bonaire, St Eustatius of Saba. Of u werkte hier op enig moment in de 12 kalendermaanden daarvoor. Dit mag ook met een tijdelijk of invalcontract zijn. U mag niet als zzp'er werkzaam zijn.
  • U geeft 20% van uw werktijd les, inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders hoeven niet aan deze voorwaarde te voldoen.
  • U volgt een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding. Of u volgt een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding. Voor een post-hbo-opleiding krijgt u geen lerarenbeurs.
  • U volgt de opleiding in Nederland, in de EU, in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten. De opleiding moet erkend of geaccrediteerd zijn.
  • U hebt voor dezelfde opleiding in dezelfde periode geen tegemoetkoming leraren, subsidie tweede lerarenopleiding, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of reisproduct). Voor het levenlanglerenkrediet geldt 1 uitzondering: krijgt u minder lerarenbeurs dan u aan collegegeld betaalt? Dan mag u voor het resterende collegegeld levenlanglerenkrediet aanvragen.
  • U hebt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming onderwijsmasters, ook niet in een andere periode.
Resterend collegegeld betalen met levenlanglerenkrediet

Is uw lerarenbeurs niet voldoende om uw collegegeld te betalen? Dan mag u voor het resterende collegegeld levenlanglerenkrediet aanvragen. Bijvoorbeeld: U moet € 10.000,- collegegeld betalen. U kunt maximaal € 7.000,- aan lerarenbeurs krijgen (exclusief de subsidie voor studiemiddelen en reiskosten, en exclusief de eventuele subsidie voor studieverlof). U kunt dan maximaal € 3.000,- levenlanglerenkrediet aanvragen.

Is mijn opleiding erkend of geaccrediteerd?

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee