Studieverlof

Uw werkgever kan subsidie krijgen om u studieverlof te geven. Met de subsidie kan een vervanger voor u worden aangesteld.

Aanvragen subsidie studieverlof

U kon alleen studieverlof aanvragen tijdens de aanvraagperiode voor de lerarenbeurs. Deze liep van 1 april, 18.00 uur tot en met 15 mei, 23.59 uur. U kunt voor studiejaar 2023-2024 en voor studiejaar 2024-2025 nog wel een wijziging in uw studieverlof doorgeven.

Aantal klokuren

De vergoeding voor uw studieverlof is een vast bedrag per onderwijssector, per verlofuur. Voor een bachelor, premaster of schakelprogramma geldt bij een volledige aanstelling een maximum van 160 klokuren per jaar. Dat komt neer op 4 uur per week.

Voor een master geldt een maximum van:

Sector Klokuren per jaar (week)
po 320 (8)
(v)so 320 (8)
vo 240 (6)
mbo 240 (6)
hbo 320 (8)

Bij een deeltijdaanstelling vergoeden we naar rato. Bijvoorbeeld de deeltijdfactor is 0,7 en de sector is po. Het maximaal aantal klokuren is dan 0,7 x 320 = 224.

Hebt u 2 werkgevers die u studieverlof willen verlenen? Dan wordt de subsidie verdeeld.

Maximaal 3 jaar

De werkgever kan, afhankelijk van de studielast, voor maximaal 3 jaar de subsidie voor studieverlof krijgen. De subsidie wordt telkens voor 1 studiejaar gegeven. Dit gebeurt rechtstreeks, via de bekostiging aan uw werkgever. Voor het 2e en 3e jaar moet opnieuw worden aangevraagd.

Nieuwe werkgever

Gaat u na 15 oktober voor een nieuwe werkgever werken? Dan kunt u de rest van uw studieverlof meenemen. Uw oude en nieuwe werkgever regelen dit met elkaar, zonder tussenkomst van DUO. Uw oude werkgever moet zich nog wel houden aan de subsidieverplichtingen en verantwoording.

Geen studieverlof

Werkgevers kunnen geen subsidie voor studieverlof krijgen voor leraren met een flexibel contract. Ook een orthopedagogisch didactisch centrum kan geen subsidie voor studieverlof krijgen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.