Aanvragen

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. U kunt de lerarenbeurs ook aanvragen als u al met de opleiding bent begonnen.

Minder budget in 2020-2021 voor nieuwe aanvragers

In het studiejaar 2020-2021 is er minder geld te verdelen onder nieuwe aanvragers. Een deel van het budget wordt dat studiejaar ingezet voor de aanpak van het lerarentekort. Ga naar rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Gevolgen brexit
  • De brexit heeft geen gevolgen voor leraren die nu al gebruikmaken van de lerarenbeurs.
  • Wilt u in studiejaar 2020-2021 een studie doen in het Verenigd Koninkrijk? Dan kunt u een nieuwe aanvraag doen.
  • Vanaf 2021 kunt u voor een studie in het Verenigd Koninkrijk alleen nog een 2e of 3e aanvraag doen.

Aanvraag 2020-2021

  • Vanaf 1 april 2020 kunt u een aanvraag doen voor het studiejaar 2020-2021. De aanvraag regelt u in Mijn DUO.
  • Bij uw aanvraag moet u het formulier Verklaring (laatste) werkgever of inlener uploaden. Laat het formulier nu vast invullen door uw werkgever of inlener.
  • Hebt u 2 werkgevers die u studieverlof willen geven? Dan moeten beide de Verklaring (laatste) werkgever of inlener invullen.

Inloggen Mijn DUOInloggen Mijn DUO

Kan uw werkgever door het coronavirus het formulier nog niet invullen? Vraag de lerarenbeurs wel alvast aan en upload het ingevulde formulier later. U hebt hiervoor tot en met 30 juni de tijd.

Onvolledige aanvraag?

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Hebt u aangevraagd zonder een ondertekende Verklaring (laatste) werkgever of inlener? Dan hebt u tot en met 30 juni 2020 de tijd om de verklaring bij uw aanvraag te uploaden.

Hoogte collegegeld doorgeven

De hoogte van de lerarenbeurs hangt af van het bedrag dat u uiteindelijk aan collegegeld betaalt. Is de hoogte van het collegegeld nog niet bekend op het moment dat u de beurs aanvraagt? Vul dan een schatting van uw collegegeld in. Geef het definitieve bedrag aan ons door zodra dit bekend is. U doet dit via Mijn DUO.

Studeert u aan de Open Universiteit? Dan is de hoogte van de lerarenbeurs afhankelijk van het collegegeld dat u betaalt in een studiejaar en de 2 maanden die eraan voorafgaand (juli en augustus). Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Betaalde cursussen in een volgend subsidiejaar kunt u niet opnieuw meetellen.

Elk jaar opnieuw aanvragen

De lerarenbeurs moet u elk jaar opnieuw aanvragen. Hebt u al eerder een lerarenbeurs gehad? Dan krijgt u voorrang als u voor een 2e of 3e jaar aanvraagt.

Uiterste aanvraagdatum

De uiterste aanvraagdatum is afhankelijk van het aantal studiepunten.

  • opleiding van 60 studiepunten: u moet een 2e aanvraag uiterlijk binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.
  • opleiding van meer dan 60 studiepunten: u moet de 2e en 3e aanvraag binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.

Contact

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee