Aanvragen

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs 2023-2024 liep van 1 april, 18.00 uur tot en met 15 mei, 23.59 uur. De beurs wordt toegekend per onderwijssector, in een vaste volgorde.

Voor 2023-2024 kunt u niet meer aanvragen. U kunt nog wel een wijziging in uw aanvraag doorgeven.

Volgorde toekennen studiejaar 2023-2024

DUO kent de beurs toe per onderwijssector. Voor studiejaar 2023-2024 gebeurt dat in deze volgorde:

  • eerst de herhaalaanvragen voor het 2e en 3e studiejaar
  • daarna de 1e aanvragen

1e aanvraag afgewezen? Volgend jaar voorrang.

Is uw 1e aanvraag afgewezen omdat het subsidieplafond is bereikt? Dan krijgt u volgend jaar voorrang bij het toekennen van de lerarenbeurs.

Aanvragen subsidie studieverlof

U kon alleen studieverlof aanvragen tijdens de aanvraagperiode voor de lerarenbeurs. Die liep van 1 april, 18.00 uur tot en met 15 mei, 23.59 uur. U kunt nog wel een wijziging in uw studieverlof doorgeven.

Alleen volledige aanvragen

We nemen alleen volledige aanvragen in behandeling. Dit betekent dat de ondertekende Verklaring (laatste) werkgever of inlener erbij moet zitten, ook als u geen studieverlof hebt aangevraagd.

Hebt u aangevraagd zonder een ondertekende Verklaring (laatste) werkgever of inlener? Dan krijgt u 2 weken de tijd om de verklaring alsnog als pdf-bestand bij uw aanvraag te uploaden. Doet u dit niet, dan nemen we uw aanvraag niet meer in behandeling. U zult dan opnieuw moeten aanvragen. Dit kan zolang de aanvraagperiode loopt.

Hebt u 2 werkgevers die u studieverlof willen geven? Dan moeten beiden de Verklaring (laatste) werkgever of inlener invullen.

Hoogte collegegeld doorgeven

De hoogte van de lerarenbeurs hangt af van het bedrag dat u uiteindelijk aan collegegeld betaalt. Is de hoogte van het collegegeld nog niet bekend op het moment dat u de beurs aanvraagt? Vul dan een schatting van uw collegegeld in. Geef het definitieve bedrag aan ons door zodra dit bekend is. U doet dit via Mijn DUO.

Studeert u aan de Open Universiteit? Dan is de hoogte van de lerarenbeurs afhankelijk van het collegegeld dat u betaalt in een studiejaar en de 2 maanden die eraan voorafgaan (juli en augustus). Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

Betaalde cursussen in een volgend subsidiejaar kunt u niet opnieuw meetellen.

Elk jaar opnieuw aanvragen

De lerarenbeurs moet u elk jaar opnieuw aanvragen. Hebt u al eerder een lerarenbeurs gehad? Dan krijgt u voorrang als u voor een 2e of 3e jaar aanvraagt.

Uiterste aanvraagdatum

De uiterste aanvraagdatum is afhankelijk van het aantal studiepunten.

  • opleiding van 60 studiepunten: u moet een 2e aanvraag uiterlijk binnen 3 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.
  • opleiding van meer dan 60 studiepunten: u moet de 2e en 3e aanvraag binnen 5 studiejaren na de 1e subsidieverlening indienen.

Contact

Voor vragen kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee