Wijzigen

De meeste wijzigingen kunt u via Mijn DUO doorgeven. Soms moet u een mail sturen of een formulier gebruiken.

Kies het onderwerp van uw wijziging:

Gestopt of niet begonnen met studie

Stopt u met uw studie, of begint u niet aan uw studie? Dan moet u uw aanvraag intrekken via Mijn DUO. Als u op tijd uw aanvraag intrekt, hebt u geen beurs verbruikt:

  • U hebt voor de 1e keer lerarenbeurs aangevraagd
    Trek uw aanvraag binnen 2 maanden na de startdatum van uw opleiding in. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u geen lerarenbeurs verbruikt. Wilt u later de beurs opnieuw aanvragen, dan mag dit voor dezelfde óf voor een andere opleiding.
  • U hebt voor de 2e of 3e keer lerarenbeurs aangevraagd
    Trek uw aanvraag binnen 2 maanden na de startdatum van het studiejaar in. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u voor dat studiejaar geen beurs verbruikt.

Zet u te laat stop of betaalt u de lerarenbeurs niet volledig terug? Dan hebt u 1 jaar beurs verbruikt en mag u alleen nog voor dezelfde opleiding opnieuw aanvragen.

Geen 15 studiepunten gehaald

Haalt u voor het studiejaar niet de vereiste 15 studiepunten? Dan moet u dit doorgeven via Mijn DUO. De beurs van dat jaar moet u terugbetalen.

Andere opleiding

Gaat u een andere opleiding doen? Dan kunt u dit doorgeven via Mijn DUO. Doe dit vóór de startdatum van de studie waarvoor u een lerarenbeurs toegekend hebt gekregen.

Blijft u dezelfde studie doen, maar aan een andere onderwijsinstelling? Die wijziging mag u ook na de startdatum van uw opleiding doorgeven.

Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw rekeningnummer, kunt u mailen naar lerarenbeurs@duo.nl. Vermeld in de mail altijd uw burgerservicenummer.

Hoogte collegegeld

Een verlaging van het collegegeld kunt u het hele studiejaar doorgeven via Mijn DUO.

Is uw collegegeld hoger geworden? Dan kunt u dit tot en met 31 oktober wijzigen via Mijn DUO. Na die datum kunt u de verhoging alleen nog per mail doorgeven aan lerarenbeurs@duo.nl. U moet dan een bewijsstuk van het betaalde collegegeld meesturen.

Studieverlof

Krijgt uw werkgever subsidie voor studieverlof voor u? Als er iets verandert in de hoeveelheid studieverlofuren of in uw deeltijdfactor, moet uw werkgever dit onmiddellijk aan DUO melden. Deze wijzigingen hebben namelijk gevolgen voor de vergoeding voor studieverlof.

Uw werkgever kan de wijziging doorgeven met de Verklaring (laatste) werkgever of inlener.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee