Wijzigen

De meeste wijzigingen kunt u via Mijn DUO doorgeven. Soms moet u een mail sturen of een formulier gebruiken.

Kies het onderwerp van uw wijziging:

Gestopt of niet begonnen met studie

Stopt u met uw studie, of begint u niet aan uw studie? Dan moet u uw aanvraag intrekken via Mijn DUO. Als u op tijd uw aanvraag intrekt, hebt u geen beurs verbruikt:

  • U hebt voor de 1e keer lerarenbeurs aangevraagd
    Trek uw aanvraag binnen 2 maanden na de startdatum van uw opleiding in. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u geen lerarenbeurs verbruikt. Wilt u later de beurs opnieuw aanvragen, dan mag dit voor dezelfde óf voor een andere opleiding.
  • U hebt voor de 2e of 3e keer lerarenbeurs aangevraagd
    Trek uw aanvraag binnen 2 maanden na de startdatum van het studiejaar in. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u voor dat studiejaar geen beurs verbruikt.

Zet u te laat stop of betaalt u de lerarenbeurs niet volledig terug? Dan hebt u 1 jaar beurs verbruikt en mag u alleen nog voor dezelfde opleiding opnieuw aanvragen.

Geen 15 studiepunten gehaald

Haalt u voor het studiejaar niet de vereiste 15 studiepunten? Dan moet u dit doorgeven via Mijn DUO. De beurs van dat jaar moet u terugbetalen.

Hebt u door ziekte of bijzondere omstandigheden uw studiepunten niet gehaald? Neem dan contact met ons op via 050-599 90 99 of lerarenbeurs@duo.nl.

Andere opleiding

Gaat u een andere opleiding doen? Dan geeft u dat door via Mijn DUO. Doe dit vóór de startdatum van de studie waarvoor u een lerarenbeurs toegekend hebt gekregen.

Blijft u dezelfde studie doen, maar aan een andere onderwijsinstelling? Die wijziging mag u ook na de startdatum van uw opleiding doorgeven.

Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw rekeningnummer, geeft u door via Mijn DUO. Een nieuw adres moet u per mail doorgeven: lerarenbeurs@duo.nl.

Hoogte collegegeld

Een verlaging van het collegegeld kunt u het hele studiejaar doorgeven via Mijn DUO.

Is uw collegegeld hoger geworden? Dan kunt u dit tot en met 15 oktober wijzigen via Mijn DUO.

Studieverlof

Krijgt uw werkgever subsidie voor studieverlof voor u? En is 1 van de volgende situaties op u van toepassing?

  • U hebt een verhoging van het aantal studieverlofuren. Dit moet uw werkgever uiterlijk 15 oktober doorgeven.
  • U hebt een verlaging van het aantal studieverlofuren. Dit kan uw werkgever altijd doorgeven.
  • Uw deeltijdfactor verandert. Dit moet uw werkgever zo snel mogelijk doorgeven.
  • U hebt een nieuwe werkgever en u wilt dat ook hij subsidie voor uw studieverlof ontvangt.

Wijzigingen in studieverlof of deeltijdfactor hebben gevolgen voor de vergoeding studieverlof.

Gebruik het formulier ‘Verklaring (laatste) werkgever of inlener’ om de wijziging door te geven.

Intrekken aanvraag

U kunt uw aanvraag intrekken in Mijn DUO. Ga naar 'Lerarenbeurs'. Kies het studiejaar waarvoor u hebt aangevraagd en klik op 'Aanvraag intrekken'.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee