Wijzigen

De meeste wijzigingen kunt u via Mijn DUO doorgeven. Soms moet u een mail sturen of een formulier gebruiken. Wijzigingen hebben geen invloed op de volgorde van de verwerking van uw aanvraag.

Kies het onderwerp van uw wijziging:

Gestopt of niet begonnen met studie

Stopt u met uw studie, of begint u niet aan uw studie? Dan moet u uw aanvraag intrekken via Mijn DUO. Als u op tijd uw aanvraag intrekt, hebt u geen beurs verbruikt:

  • U hebt voor de 1e keer lerarenbeurs aangevraagd
    Trek uw aanvraag binnen 2 maanden na de startdatum van uw opleiding in. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u geen lerarenbeurs verbruikt. Wilt u later de beurs opnieuw aanvragen, dan mag dit voor dezelfde óf voor een andere opleiding.
  • U hebt voor de 2e of 3e keer lerarenbeurs aangevraagd
    Trek uw aanvraag binnen 2 maanden na de startdatum van het studiejaar in. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u voor dat studiejaar geen beurs verbruikt.

Zet u te laat stop of betaalt u de lerarenbeurs niet volledig terug? Dan hebt u 1 jaar beurs verbruikt en mag u alleen nog voor dezelfde opleiding opnieuw aanvragen.

Niet voldoende studiepunten gehaald

Studiejaar 2021-2022

Vanaf studiejaar 2021-2022 moet u voorlopig 15 studiepunten halen om uw beurs te mogen houden.

Studiejaar 2019-2020 en 2020-2021

U moet in studiejaar 2019-2020 en in 2020-2021 minimaal 5 studiepunten halen om uw beurs te mogen houden. Het aantal studiepunten dat u moet halen, is tijdelijk verlaagd vanwege het coronavirus.

Is het behalen van 5 studiepunten niet gelukt door de coronamaatregelen? Dan kunt u een verzoek indienen voor een versoepeling. Gebruik hiervoor de Verklaring niet behalen 5 studiepunten. Op de verklaring geeft u aan wat de reden is van uw aanvraag.

Andere opleiding

Gaat u een andere opleiding doen? Dan geeft u dat door via Mijn DUO. Doe dit vóór de startdatum van de studie waarvoor u een lerarenbeurs toegekend hebt gekregen.

Blijft u dezelfde studie doen, maar aan een andere onderwijsinstelling? Die wijziging mag u ook na de startdatum van uw opleiding doorgeven.

Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een buitenlands adres, een postadres of een nieuw rekeningnummer, geeft u door via Mijn DUO

Hoogte collegegeld

Een verlaging van het collegegeld kunt u het hele studiejaar doorgeven via Mijn DUO.

Is uw collegegeld hoger geworden? Dan kunt u dit tot en met 15 oktober wijzigen via Mijn DUO.

Studieverlof

Krijgt uw werkgever subsidie voor studieverlof voor u? In de volgende gevallen moet u een wijziging doorgeven via Mijn DUO:

  • U wilt een verhoging van het aantal studieverlofuren doorgeven. Geef dit uiterlijk 15 oktober door via Mijn DUO. U moet daarbij een nieuw formulier Verklaring (laatste) werkgever of inlener uploaden.
  • U hebt een verlaging van het aantal studieverlofuren. Dit kunt u altijd doorgeven.
  • Uw deeltijdfactor verandert. Dit moet u zo snel mogelijk doorgeven.
  • U hebt een nieuwe werkgever en u wilt dat ook hij subsidie voor uw studieverlof ontvangt. Dit kan alleen als er nog studieverlofuren over zijn van de uren die uw vorige werkgever heeft gekregen. De resterende uren zijn dan voor uw nieuwe werkgever.

U kunt alleen een wijziging in het studieverlof doorgeven als u in uw aanvraag van voor 15 mei al studieverlof had aangevraagd. Hebt u in uw aanvraag geen studieverlof aangevraagd, dan kunt u dat niet meer veranderen.

Intrekken aanvraag

U kunt uw aanvraag intrekken in Mijn DUO. Ga naar 'Lerarenbeurs'. Kies het studiejaar waarvoor u hebt aangevraagd en klik op 'Aanvraag intrekken'.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee