Wijzigen

De meeste wijzigingen kunt u via Mijn DUO doorgeven. Soms moet u een mail sturen of een formulier gebruiken. Bij elke wijziging in het studieverlof moet u een nieuw formulier Verklaring (laatste) werkgever of inlener uploaden, als pdf-bestand. Wijzigingen hebben geen invloed op de volgorde van de verwerking van uw aanvraag.

Kies het onderwerp van uw wijziging:

Gestopt of niet begonnen met studie

Stopt u met uw studie, of begint u niet aan uw studie? Dan moet u uw aanvraag intrekken via Mijn DUO. Als u op tijd uw aanvraag intrekt, hebt u geen beurs verbruikt:

  • U hebt voor de 1e keer lerarenbeurs aangevraagd
    Trek uw aanvraag binnen 2 maanden na de startdatum van uw opleiding in. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u geen lerarenbeurs verbruikt. Wilt u later de beurs opnieuw aanvragen, dan mag dit voor dezelfde óf voor een andere opleiding.
  • U hebt voor de 2e of 3e keer lerarenbeurs aangevraagd
    Trek uw aanvraag binnen 2 maanden na de startdatum van het studiejaar in. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, hebt u voor dat studiejaar geen beurs verbruikt.

Zet u te laat stop of betaalt u de lerarenbeurs niet volledig terug? Dan hebt u 1 jaar beurs verbruikt en mag u alleen nog voor dezelfde opleiding opnieuw aanvragen.

Niet voldoende studiepunten gehaald

U moet minimaal 15 studiepunten (ECTS) per studiejaar halen. Hebt u minder studiepunten gehaald, dan moet u dit zo snel mogelijk via Mijn DUO doorgeven. U hebt dan 1 jaar lerarenbeurs verbruikt. Ook moet u de beurs van dat jaar terugbetalen.

Andere opleiding

Gaat u een andere opleiding doen? Dan geeft u dat door via Mijn DUO. Doe dit vóór de startdatum van de studie waarvoor u een lerarenbeurs toegekend hebt gekregen.

Blijft u dezelfde studie doen, maar aan een andere onderwijsinstelling? Die wijziging mag u ook na de startdatum van uw opleiding doorgeven.

Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een buitenlands adres, een postadres of een nieuw rekeningnummer, geeft u door via Mijn DUO

Hoogte collegegeld

Een verlaging van het collegegeld kunt u het hele studiejaar doorgeven via Mijn DUO.

Is uw collegegeld hoger geworden? Dan kunt u dit tot en met 15 oktober wijzigen via Mijn DUO.

Studieverlof

Krijgt uw werkgever subsidie voor studieverlof voor u? In de volgende gevallen moet u een wijziging doorgeven via Mijn DUO. Bij elke wijziging in het studieverlof moet u een nieuw formulier Verklaring (laatste) werkgever of inlener uploaden, als pdf-bestand.

  • U wilt een verhoging van het aantal studieverlofuren doorgeven. Geef dit uiterlijk 15 oktober door via Mijn DUO.
  • U hebt een verlaging van het aantal studieverlofuren. Dit kunt u altijd doorgeven.
  • Uw deeltijdfactor verandert. Dit moet u zo snel mogelijk doorgeven.
  • U hebt een nieuwe werkgever en u wilt dat ook deze werkgever subsidie voor uw studieverlof krijgt. Dit kan alleen als er nog studieverlofuren over zijn van de uren die uw vorige werkgever heeft gekregen. De resterende uren zijn dan voor uw nieuwe werkgever. Uw oude en nieuwe werkgever regelen dit met elkaar, zonder tussenkomst van DUO. Uw oude werkgever moet zich nog wel houden aan de subsidieverplichtingen en verantwoording.

U kunt alleen een wijziging in het studieverlof doorgeven als u in uw aanvraag van uiterlijk 15 mei al studieverlof had aangevraagd. Hebt u in uw aanvraag geen studieverlof aangevraagd, dan kunt u dat niet meer veranderen.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.