Gift of terugbetalen

We beoordelen binnen 22 weken na afloop van het studiejaar of u voldoende studiepunten hebt gehaald. Hebt u onvoldoende punten gehaald, dan moet u de lerarenbeurs voor dat jaar terugbetalen. 

Minimaal 15 studiepunten per studiejaar

U moet minimaal 15 studiepunten (ECTS) per studiejaar halen, ook als u later start of vrijstellingen hebt. Hebt u zoveel vrijstellingen dat u geen 15 studiepunten kunt halen? Neem dan contact met ons op.

In het studiejaar waarin u afstudeert, hoeft u geen 15 ECTS te halen. De voorwaarde vervalt dan omdat u uw diploma hebt behaald.

Had u vóór 2013-2014 al een lerarenbeurs? Dan gelden iets andere regels.

Studiepunten niet gehaald

Hebt u geen 15 studiepunten gehaald, dan bent u verplicht dit zo snel mogelijk via Mijn DUO door te geven. U hebt dan 1 jaar lerarenbeurs verbruikt. Ook moet u de beurs van dat jaar terugbetalen. De subsidie voor studieverlof die aan uw werkgever is uitbetaald, wordt niet teruggevorderd.

Wilt u een nieuwe aanvraag doen, dan kan dit alleen voor dezelfde opleiding. Hierop geldt 1 uitzondering: hebt u geen recht meer op een lerarenbeurs voor uw bacheloropleiding? Dan kunt u nog wel lerarenbeurs aanvragen voor een master.

Rekeningnummer voor terugbetalen

U krijgt eerst van ons een betalingsverzoek. Daarna kunt u de beurs terugbetalen op rekeningnummer NL04 INGB 0705 0018 65 van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Vermeld bij uw betaling altijd uw burgerservicenummer en het onderwerp 'lerarenbeurs'.

Controle

DUO controleert steekproefsgewijs of u de lerarenbeurs terecht hebt ontvangen. Bewaar daarom de volgende bewijsstukken:

  • document met de behaalde studiepunten van dat studiejaar
  • betaalbewijs van het collegegeld waar het bedrag op staat

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee