In het kort

WAB Icon Smartphone

Vragen over de aanvullende beurs?

Gebruik de tool Aanvullende beurs. Vind antwoorden binnen een minuut

Open de tool

 • De aanvullende beurs is onderdeel van studiefinanciering. De beurs is er voor studenten op mbo, hbo en universiteit. 
 • Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er de aanvullende toelage. De toelage is onderdeel van de tegemoetkoming voor scholieren
 • Hoeveel u krijgt, hangt onder andere af van het inkomen van uw ouders en het aantal broers en zussen dat u hebt.

Berekening

Aanvullende beurs

De hoogte van de aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
 • of uw ouders zelf een studieschuld terugbetalen aan DUO (een schuld van een levenlanglerenkrediet telt niet mee)
 • of u broers of zussen met een aanvullende beurs hebt
 • of uw ouders andere schoolgaande kinderen verzorgen. Schoolgaande kinderen die meetellen:
  • een kind, stief- of pleegkind, dat geboren is in de periode 1 augustus 2004 tot en met 30 juni 2011
  • een kind, stief- of pleegkind, dat geboren is na 1 januari 2005, een mbo-opleiding volgt en recht heeft op een studentenreisproduct
  • een kind, stief- of pleegkind, dat 18 jaar of ouder is en in het schooljaar 2022-2023 voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (1- of 2-jarige mavo, havo of vwo) volgt

Deze gegevens zijn meestal al bekend bij DUO. Als er gegevens over het inkomen missen, sturen we uw ouders een brief. Uw ouders kunnen hun gegevens bekijken en wijzigen in Mijn DUO.

Stief- en pleegkinderen

Schoolgaande stief- en pleegkinderen tellen alleen mee bij het berekenen van uw aanvullende beurs, als uw ouders voor hen recht hebben op een kindgebonden budget.

Gegevens over stief- en pleegkinderen krijgen wij niet automatisch. Uw ouders moeten deze kinderen zelf aan ons doorgeven.

Schoolgaand kind doorgeven over verstreken jaar

Wilt u voor de berekening van de aanvullende beurs van 2022 nog een schoolgaande broer, zus of ander kind opgeven? Uw ouders kunnen dit doen met het formulier Wijziging ouders (122Kb, pdf). Dit mag ook over eerdere jaren waarin er een aanvullende beurs is aangevraagd.

Schatting

Wilt u zelf alvast een schatting maken van wat u kunt krijgen? Bereken de aanvullende beurs met de rekenhulp aanvullende beurs.

Aanvullende toelage

De hoogte van de aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
 • of u broers of zussen hebt die ook voortgezet (speciaal) onderwijs doen en 18 jaar of ouder zijn

Met deze gegevens berekenen we of u recht hebt op een aanvullende toelage. Verandert er iets in de situatie van een schoolgaande broer of zus? Dan kunnen uw ouders dit doorgeven met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren (140Kb, pdf).

Wilt u zelf alvast een schatting maken van wat u kunt krijgen? Bereken de aanvullende toelage met de rekenhulp tegemoetkoming scholieren.

Hoelang recht?

 • De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs krijgt u zolang u tegemoetkoming scholieren hebt.
 • De aanvullende beurs voor mbo krijgt u zolang u een basisbeurs hebt.
 • De aanvullende beurs voor hbo of universiteit krijgt u voor de officiële duur van uw studie (meestal 4 jaar).

Gift of lening

De aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs is automatisch een gift. U hoeft de toelage niet terug te betalen. Hetzelfde geldt voor de aanvullende beurs voor mbo niveau 1 of 2.

De aanvullende beurs voor mbo niveau 3 of 4, hbo of universiteit wordt een gift als u binnen 10 jaar uw diploma haalt.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee