In het kort

WAB Icon Smartphone

Vragen over de aanvullende beurs?

Gebruik de tool Aanvullende beurs. Vind antwoorden binnen een minuut. 

Open de tool

 • De aanvullende beurs is onderdeel van studiefinanciering. De beurs is er voor studenten op mbo, hbo en universiteit. 
 • Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er de aanvullende toelage. De toelage is onderdeel van de tegemoetkoming voor scholieren
 • Hoeveel u krijgt, hangt onder andere af van het inkomen van uw ouders en het aantal broers en zussen dat u hebt.

Berekening

Aanvullende beurs

De hoogte van de aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
 • of uw ouders zelf een studieschuld terugbetalen aan DUO
 • of u broers of zussen met een aanvullende beurs hebt
 • of uw ouders andere schoolgaande kinderen verzorgen. Het kan hier ook gaan om pleeg- en stiefkinderen. Schoolgaande kinderen die meetellen:
  • een kind dat geboren is in de periode 1 augustus 2003 tot en met 30 juni 2010
  • een kind dat geboren is na 1 januari 2004, een mbo-opleiding volgt en recht heeft op een studentenreisproduct
  • een kind dat 18 jaar of ouder is en in het schooljaar 2021-2022 voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (1- of 2-jarige mavo, havo of vwo) volgt

Deze gegevens zijn meestal al bekend bij DUO. Als er gegevens missen, sturen we uw ouders een brief. Uw ouders kunnen hun gegevens bekijken en wijzigen in Mijn DUO.

Wilt u zelf alvast een schatting maken van wat u kunt krijgen? Bereken de aanvullende beurs met de rekenhulp aanvullende beurs.

Aanvullende toelage

De hoogte van de aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
 • of u broers of zussen hebt die ook voortgezet (speciaal) onderwijs doen en 18 jaar of ouder zijn

Met deze gegevens berekenen we of u recht hebt op een aanvullende toelage. Verandert er iets in de situatie van een schoolgaande broer of zus? Dan kunnen uw ouders dit doorgeven met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren (140Kb, pdf).

Wilt u zelf alvast een schatting maken van wat u kunt krijgen? Bereken de aanvullende toelage met de rekenhulp tegemoetkoming scholieren.

Hoelang recht?

 • De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs krijgt u zolang u tegemoetkoming scholieren hebt.
 • De aanvullende beurs voor mbo krijgt u zolang u een basisbeurs hebt.
 • De aanvullende beurs voor hbo of universiteit krijgt u voor de officiële duur van uw studie (meestal 4 jaar).

Gift of lening

De aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs is automatisch een gift. U hoeft de toelage niet terug te betalen. Hetzelfde geldt voor de aanvullende beurs voor mbo niveau 1 of 2.

De aanvullende beurs voor mbo niveau 3 of 4, hbo of universiteit wordt een gift als u binnen 10 jaar uw diploma haalt.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee