In het kort

WAB Icon Smartphone

Vragen over de aanvullende beurs?

Gebruik de tool Aanvullende beurs. Vind antwoorden binnen een minuut

Open de tool

 • De aanvullende beurs is onderdeel van studiefinanciering. De beurs is er voor studenten op mbo, hbo en universiteit. 
 • Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is er de aanvullende toelage. De toelage is onderdeel van de tegemoetkoming voor scholieren
 • Hoeveel u krijgt, hangt onder andere af van het inkomen van uw ouders en het aantal broers en zussen dat u hebt.

Berekening

Aanvullende beurs

De hoogte van de aanvullende beurs voor mbo, hbo en universiteit hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden
 • of uw ouders zelf een terugbetalen aan DUO
 • of u broers of zussen met een aanvullende beurs hebt
 • of uw ouders nog andere schoolgaande kinderen verzorgen.

Andere kinderen in het gezin

Hoe meer schoolgaande kinderen uw ouders verzorgen, hoe hoger uw aanvullende beurs. Dit kunnen ook pleeg- of stiefkinderen van uw ouders zijn. Voor de aanvullende beurs van 2024 tellen de volgende kinderen mee:

 • kinderen geboren in de periode 1 augustus 2005 tot en met 30 juni 2012
 • kinderen geboren na 1 januari 2006 die een mbo-opleiding volgen en recht hebben op een studentenreisproduct
 • kinderen van 18 jaar of ouder die in het schooljaar 2023-2024 voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of volgen.

Het kind moet ingeschreven staan op het adres van 1 van uw ouders. Alleen de ouder bij wie het kind staat ingeschreven mag het kind laten meetellen. Is er co-ouderschap? Dan moet het kind minstens 3 dagen per week bij 1 van uw ouders wonen.

Uw ouders zien op hun berichten welke kinderen we al meetellen. Mist er een kind dat aan de voorwaarden voldoet? Vraag uw ouders dan om de gegevens van dit kind door te geven via Mijn DUO of het formulier Wijzigingen ouders.

Inloggen Mijn DUOMet DigiD

Aanvullende toelage

De hoogte van de aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs wordt per schooljaar berekend en hangt af van:

 • het inkomen van uw ouders van 2 jaar geleden, gerekend vanaf de start van het schooljaar. Voor schooljaar 2023-2024 geldt het inkomen van 2021 
 • of u broers of zussen hebt die ook voortgezet (speciaal) onderwijs doen en 18 jaar of ouder zijn

Met deze gegevens berekenen we of u recht hebt op een aanvullende toelage. Verandert er iets in de situatie van een schoolgaande broer of zus? Dan kunnen uw ouders dit doorgeven met het formulier Wijzigingen ouder tegemoetkoming scholieren (143Kb, pdf).

Wilt u zelf alvast een schatting maken van wat u kunt krijgen? Bereken de aanvullende toelage met de rekenhulp tegemoetkoming scholieren.

Hoelang recht?

 • De aanvullende toelage voor voortgezet onderwijs krijgt u zolang u tegemoetkoming scholieren hebt.
 • De aanvullende beurs voor mbo krijgt u zolang u een basisbeurs hebt.
 • De aanvullende beurs voor hbo of universiteit krijgt u voor de officiële duur van uw studie (meestal 4 jaar).

Gift of lening

De aanvullende toelage voor het voortgezet onderwijs is automatisch een gift. U hoeft de toelage niet terug te betalen. Hetzelfde geldt voor de aanvullende beurs voor mbo niveau 1 of 2.

De aanvullende beurs voor mbo niveau 3 of 4, hbo of universiteit wordt een gift als u binnen 10 jaar uw diploma haalt.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee