In het kort

Een voorziening prestatiebeurs is een uitzondering op de regels van de prestatiebeurs. Wilt u weten of u onder de prestatiebeurs valt? Of wat de prestatiebeurs inhoudt? Ga dan naar Studiefinanciering: gift of terugbetalen.

Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren. Of moet u zelfs helemaal stoppen met uw studie. Dan kunnen we een uitzondering maken op de regels van de prestatiebeurs. Voor deze ‘voorziening prestatiebeurs’ gelden strenge wettelijke voorwaarden.

Studentendecaan of studiebegeleider

Loopt u studievertraging op, geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw opleiding. Bent u van opleiding gewijzigd? Dan gaat het om de opleiding waar u de vertraging opliep. Doet u hbo of universiteit, neem dan contact op met de studentendecaan. In het mbo kunt u terecht bij uw studiebegeleider. De decaan of begeleider kan u helpen om studievertraging te beperken of in te lopen.

Alleen in uitzonderlijke situaties kan uw studentendecaan of studiebegeleider een voorziening prestatiebeurs voor u aanvragen. De studentendecaan of studiebegeleider en DUO beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden. U kunt geen voorziening prestatiebeurs krijgen als uw studievertraging het gevolg is van een eigen keuze, hertentamens of stage.

Wajong

Hebt u Wajong, dan geldt voor u een uitzondering. U kunt zonder tussenkomst van een studentendecaan of studiebegeleider de voorziening prestatiebeurs bij Wajong aanvragen.

Verschillende voorzieningen

Naast de voorziening prestatiebeurs bij Wajong kennen we de volgende voorzieningen prestatiebeurs:

  • verlenging van de prestatiebeurs
  • verlenging van de diplomatermijn
  • omzetting van de prestatiebeurs in een gift
  • nieuwe aanspraak op studiefinanciering

Studeren met een beperking of chronische ziekte

Kunt u nog wel studeren, maar door uw beperking niet meer werken naast uw studie? Dan kunt u een studietoeslag Link opent externe pagina aanvragen bij uw gemeente. U krijgt geen studietoeslag als u al Wajong hebt. Meer weten over het studeren met een beperking of chronische ziekte en welke voorzieningen er zijn? Ga naar www.mbotoegankelijk.nl Link opent externe pagina of www.hogeronderwijstoegankelijk.nl Link opent externe pagina .

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee