Versoepelingen voor leraren

Hebt u een beurs, subsidie of tegemoetkoming voor leraren? Dan gaan we soepeler om met een aantal voorwaarden.

Studiepunten

Krijgt u een lerarenbeurs of instructeursbeurs? Dan moet u minimaal 5 studiepunten halen om uw beurs te mogen houden. Vanwege de coronamaatregelen lukt dit misschien niet in 2019-2020 en 2020-2021. U kunt ons vragen hiermee rekening te houden. Gebruik hiervoor de Verklaring niet behalen 5 studiepunten vanwege het coronavirus.

Diploma of certificaat

Behaalt u door de coronamaatregelen uw diploma of certificaat later? Dan kunt u extra tijd krijgen. Kies hieronder uw opleiding en lees wat u moet doen.

Onderwijsmaster

Na afloop van uw opleiding hebt u standaard al 1 jaar langer om uw diploma te behalen. Is dit niet genoeg? Dan kunt u ons vragen om extra tijd. Gebruik hiervoor de Verklaring vertraging onderwijsmasteropleiding.

Bewegingsonderwijs

U krijgt 1,5 jaar extra de tijd om uw eindcertificaat te halen, in plaats van een half jaar extra. De tijdelijke bevoegdheid voor het geven van bewegingsonderwijs gedurende de opleiding wordt met een jaar verlengd, namelijk naar drie jaar. U hoeft niets te doen. De verlenging gaat automatisch in.

Cultuurbegeleider

Had u op of na 23 maart 2020 uw diploma moeten behalen? Dan krijgt u hiervoor 8 maanden extra de tijd, in plaats van 2 maanden extra. U hoeft niets te doen. De verlenging gaat automatisch in.

Kort scholingstraject

U mag al standaard 1 keer verlenging aanvragen voor het behalen van uw certificaat. Is dit niet genoeg? Dan kunt u ons vragen om extra tijd. Gebruik hiervoor de Verklaring vertraging kort scholingstraject vo.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee