Subsidie bewegingsonderwijs

Sinds 2000 bent u met een pabo-diploma alleen bevoegd om gymles te geven aan groep 1 en 2. Voor de groepen 3 tot en met 8 hebt u een aanvullende kwalificatie nodig. Deze kwalificatie behaalt u met de leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Hiervoor kunt u subsidie krijgen. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2019 tot en met 2020.

Voorwaarden

  • U hebt een onderwijsbevoegdheid voor het primair of speciaal onderwijs.
  • De opleiding is een CPION-geaccrediteerde postinitiële leergang bewegingsonderwijs.
  • De opleiding bestaat uit 3 modules. U kunt de subsidie eenmalig aanvragen en alleen voor modules waarmee u nog niet gestart bent.
  • U kunt de subsidie krijgen voor de volledige leergang, voor module 2 en 3 of voor alleen module 3. U moet hiermee een eindcertificaat behalen.
  • U behaalt uw certificaat binnen de daarvoor geldende studieperiode (een half jaar per module) + een half jaar.
  • Binnen 3 maanden nadat u uw opleiding hebt afgerond, stuurt u een kopie van het certificaat naar DUO.

Aanvragen met formulier

U kunt de subsidie gedurende het hele jaar aanvragen. Doe het wel op tijd: in ieder geval vóór het begin van de opleiding of module. 

  1. Vul het formulier Aanvraag subsidie opleiding bewegingsonderwijs in.
  2. Mail het aanvraagformulier als pdf naar bewegingsonderwijs@duo.nl. Doe dit bij voorkeur 8 weken voor het begin van uw opleiding.

Bedrag

U krijgt het bedrag dat u voor de opleiding betaalt, met een maximum van € 3.500,-. Ook krijgt u een vergoeding voor uw studiemiddelen en reiskosten. Op de pagina Bedragen en betaalmomenten leest u hoeveel de vergoeding is en wanneer we het subsidiebedrag uitbetalen.

Gift of terugbetalen

U mag de subsidie houden als u uw opleiding afrondt binnen de reguliere studieduur + maximaal een half jaar uitloop. Lukt dit niet, dan moet u het volledige bedrag terugbetalen. U kunt niet opnieuw gebruik maken van de subsidieregeling.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 16.00 uur. Of stuur een mail naar bewegingsonderwijs@duo.nl. Hier kunt u ook wijzigingen in uw aanvraag naartoe sturen.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee