Werken in een cultuurberoep

Hebt u een diploma uit een EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland? En wilt u in Nederland voor onbepaalde tijd in een cultuurberoep werken? Dan moet u erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie aanvragen. Wilt u voor bepaalde tijd of incidenteel in Nederland in een cultuurberoep werken, dan moet u dat melden.

Voorwaarden

Voor onbepaalde tijd werken in een cultuurberoep
 • U hebt een EU-verblijfsvergunning.
 • Uw diploma is in een EER-land of Zwitserland behaald.
 • U mag in het land van diplomering werken in het aangevraagde cultuurberoep.
 • Uw opleiding heeft minstens hetzelfde niveau als het Nederlandse niveau van hoger onderwijs.

Alle voorwaarden staan in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen Link opent externe pagina .

Tijdelijk of incidenteel werken in een cultuurberoep
 • U hebt een EU-verblijfsvergunning.
 • Uw diploma is in een EER-land of Zwitserland behaald.
 • U mag in het land van diplomering in het aangevraagde cultuurberoep werken.
Voor welke beroepen?

Voor de volgende beroepen is erkenning of melding nodig:

 • algemene rijksarchivaris
 • rijksarchivaris
 • provinciearchivaris
 • gemeentearchivaris
 • waterschapsarchivaris

Aanvragen

 1. Vraag online erkenning aan van uw beroepskwalificatie.
 2. Lukt het niet online? Gebruik dan een formulier.
  • Gebruik het formulier 'Aanvraag Erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen' voor erkenning van uw beroepskwalificatie.
  • Gebruik het formulier 'Melding Tijdelijke of incidentele dienstverrichting EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen' als u een melding wilt doen bij tijdelijk of incidenteel werk.

Aanvragen erkenning beroepskwalificatie cultuurberoepAanvragen erkenning beroepskwalificatie cultuurberoep

Gratis

Erkenning van uw beroepskwalificatie of een melding van tijdelijk of incidenteel werk in een cultuurberoep is gratis.

Hoe het verdergaat

Erkenning van uw beroepskwalificatie

Erkennen van uw beroepskwalificatie gaat als volgt:

 • U doet online of met een formulier een verzoek om uw beroepskwalificatie te laten erkennen. De bewijsstukken die u moet sturen staan op het formulier.
 • DUO controleert of u alle benodigde bewijsstukken hebt gestuurd. Als er nog iets ontbreekt, krijgt u een bevragingsbrief.
 • DUO kan advies vragen bij het Nuffic Link opent externe pagina of navraag doen bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering.
 • Als uw diploma niet gecontroleerd kan worden bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering, dan hebben wij een verklaring van uw onderwijsinstelling over uw afstuderen nodig.
 • U krijgt een bericht met de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.
Tijdelijke of incidentele dienstverrichting

Melden van tijdelijk of incidenteel werk gaat als volgt:

 • U doet een melding met een formulier. De bewijsstukken die u moet sturen staan op het formulier.
 • DUO controleert of u alle benodigde bewijsstukken hebt gestuurd. Als er nog iets ontbreekt, krijgt u een bevragingsbrief.
 • DUO doet navraag over uw diploma bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering.
 • Als uw diploma niet gecontroleerd kan worden bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering, dan hebben wij een verklaring van uw onderwijsinstelling over uw afstuderen nodig.
 • Als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een brief met de bevestiging van de registratie. U mag werken in het aangevraagde cultuurberoep.
 • Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een afwijzing.
 • Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken.

Contact

Hebt u vragen? U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78. Of mail naar diplomadiensten@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee