Werken in een cultuurberoep

Hebt u een diploma uit een EU/EER-land of Zwitserland en wilt u in Nederland in een cultuurberoep werken? Dan moet u erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen. Wilt u alleen tijdelijk of incidenteel in een cultuurberoep werken, geef dit dan aan bij uw aanvraag.

Aanvragen

  1. Vraag online erkenning aan van uw opleiding of dien een aanvraag in bij tijdelijk werk in een cultuurberoep.
  2. Lukt het niet online? Gebruik dan het formulier Aanvraag erkenning of tijdelijke dienstverrichting EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen.

DUO accepteert alleen online aanvragen of aanvragen met een formulier.

Voor welke beroepen?

Erkenning van uw opleiding of een aanvraag bij tijdelijk werk is nodig voor de volgende beroepen:

  • algemene rijksarchivaris
  • rijksarchivaris
  • provinciearchivaris
  • gemeentearchivaris
  • waterschapsarchivaris

Voorwaarden

Alle voorwaarden staan in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen.

Gratis

Erkenning van uw opleiding of een aanvraag bij tijdelijk werk in een cultuurberoep is gratis.

Contact

Hebt u vragen? U kunt tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: 050 599 80 36. Of stuur een mail naar ks.dw@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee