Werken in een cultuurberoep

Hebt u een diploma uit een EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland? En wilt u in Nederland voor onbepaalde tijd in een cultuurberoep werken? Dan moet u erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie aanvragen. Wilt u voor tijdelijk of incidenteel in Nederland in een cultuurberoep werken, dan moet u dit bij ons melden.

Voorwaarden

Voor onbepaalde tijd werken in een cultuurberoep
 • U hebt een EU-verblijfsvergunning.
 • Uw diploma is in een EER-land of Zwitserland behaald.
 • U mag in het land van diplomering werken in het aangevraagde cultuurberoep.
 • Uw opleiding heeft minstens hetzelfde niveau als het Nederlandse niveau van hoger onderwijs.

Alle voorwaarden staan in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen Link opent externe pagina .

Tijdelijk of incidenteel werken in een cultuurberoep
 • U hebt een EU-verblijfsvergunning.
 • Uw diploma is in een EER-land of Zwitserland behaald.
 • U mag in het land van diplomering in het aangevraagde cultuurberoep werken.

Voor welke beroepen?

Voor de volgende beroepen is erkenning of melding nodig:

 • algemene rijksarchivaris
 • rijksarchivaris
 • provinciearchivaris
 • gemeentearchivaris
 • waterschapsarchivaris

Aanvragen of melden

 • Gebruik het formulier 'Aanvraag Erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen' voor erkenning van uw beroepskwalificatie.
 • Gebruik het formulier 'Melding Tijdelijke of incidentele dienstverrichting EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen' als u een melding wilt doen bij tijdelijk of incidenteel werk.
 • Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee.

Hoe het verdergaat

Erkenning van uw beroepskwalificatie

Erkennen van uw beroepskwalificatie gaat als volgt:

 • U doet online of met een formulier een verzoek om uw beroepskwalificatie te laten erkennen. De bewijsstukken die u moet sturen staan op het formulier.
 • DUO kan advies vragen bij het Nuffic Link opent externe pagina of navraag doen bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering.
 • Als uw diploma niet gecontroleerd kan worden bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering, dan hebben wij een verklaring van uw onderwijsinstelling over uw afstuderen nodig.
 • U krijgt een bericht met de beslissing. 
 • Is uw aanvraag afgewezen, dan kunt u bezwaar maken.
Tijdelijk of incidenteel werk

Melden van tijdelijk of incidenteel werk gaat als volgt:

 • U doet een melding met een formulier. De bewijsstukken die u moet sturen staan op het formulier.
 • DUO doet navraag over uw diploma bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering.
 • Als uw diploma niet gecontroleerd kan worden bij de bevoegde autoriteit in het land van diplomering, dan hebben wij een verklaring van uw onderwijsinstelling over uw afstuderen nodig.
 • U krijgt een bericht met de beslissing. 
 • Als uw registratie is geaccepteerd, krijgt u een brief met de bevestiging van de registratie. U mag werken in het aangevraagde cultuurberoep.
 • Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een afwijzing.
 • Is uw registratie afgewezen, dan kunt u bezwaar maken.

Gratis

Erkenning van uw beroepskwalificatie of een melding van tijdelijk of incidenteel werk in een cultuurberoep is gratis.

Contact

Hebt u vragen? U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78. Of mail naar diplomadiensten@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee