Werken in de kinderopvang

Hebt u een diploma uit een EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland? En wilt u in Nederland voor onbepaalde tijd in de kinderopvang werken? Dan moet u erkenning van uw buitenlandse beroepskwalificatie aanvragen. Wilt u tijdelijk of incidenteel in de kinderopvang werken, dan moet u dit bij ons melden.

Voorwaarden

 • U hebt een verblijfsvergunning van een EER-land Link opent externe pagina of Zwitserland.
 • U hebt uw diploma in een EER-land of Zwitserland behaald.
 • Uw diploma is gericht op het werken met kinderen en hun ontwikkeling.
 • U mag in het land van diplomering in de kinderopvang werken.

In de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties Link opent externe pagina staan alle voorwaarden.

Voor welke beroepen?

Voor de volgende beroepen moet u erkenning aanvragen of een melding bij DUO doen:

 • gastouder
 • beroepskracht kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang)
 • beroepskracht buitenschoolse opvang
 • beroepskracht voorschoolse educatie

Mogelijk mag u ook werken in de volgende beroepen wanneer u voldoet aan een taaleis (Engels, Duits of Frans).

 • beroepskracht meertalige kinderopvang (meertalige dagopvang en buitenschoolse opvang)
 • beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang

Of u voldoet aan de taaleis wordt beoordeeld door de werkgever en de toezichthouders (GGD). Meer informatie over de taaleis vindt u in artikel 7a. en artikel 9aa. in de Regeling Wet kinderopvang Link opent externe pagina .

Wat moet ik meesturen?

 • kopie van het diploma en cijferlijst van de opleiding gericht op het werken in de kinderopvang
 • beëdigde vertalingen van bovengenoemde documenten die niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn
 • kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs
 • een chronologisch overzicht van opleidingen en werkervaring
 • indien aanwezig, een kopie van een hbo of wo diploma in elke andere richting, waarvan de voertaal van die opleiding in het Engels, Duits of Frans was
 • indien aanwezig, verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor de functie van gastouder of beroepskracht, niet ouder dan 3 maanden
 • indien aanwezig, een kopie van een IDW diplomawaardering 

Aanvragen of melden

Vraag online erkenning van uw beroepskwalificatie aan. Stuur alle gevraagde bewijsstukken mee.

Aanvragen erkenning beroepskwalificatie kinderopvangAanvragen erkenning beroepskwalificatie kinderopvang

Aanvragen met formulier

Lukt het niet om online erkenning van uw beroepskwalificatie aan te vragen? Gebruik dan het formulier Aanvraag erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.

Melden tijdelijk of incidenteel werk in de kinderopvang

Wilt u tijdelijk of incidenteel in de kinderopvang werken? Meld dit met het formulier Melding tijdelijke of incidentele dienstverrichting EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.

Hoe het verdergaat

 • DUO controleert uw diploma bij de bevoegde autoriteit van het land waar u uw diploma hebt behaald.
 • Als we uw diploma niet kunnen controleren, vragen we u om een verklaring van uw buitenlandse onderwijsinstelling. In die verklaring moet staan welke opleiding u hebt afgerond.
 • U krijgt een bericht met de beslissing. 
 • Als we uw aanvraag of melding afwijzen, kunt u bezwaar maken.

Gratis

Erkenning van uw beroepskwalificatie of een melding van tijdelijk of incidenteel werk in de kinderopvang is gratis.

Contact

Hebt u vragen? U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78. Of mail naar diplomadiensten@duo.nl.