Werken in de kinderopvang

Hebt u een diploma uit een EU/EER-land of Zwitserland en wilt u in Nederland in de kinderopvang werken? Dan moet u erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen. Wilt u alleen tijdelijk of incidenteel in de kinderopvang werken, geef dit dan aan bij uw aanvraag.

Aanvragen

  1. Vraag online erkenning van uw opleiding aan of dien een aanvraag in bij tijdelijk werk in de kinderopvang.
  2. Lukt het niet online? Gebruik dan het formulier Aanvraag erkenning of tijdelijke dienstverrichting EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.

DUO accepteert alleen online aanvragen of aanvragen met een formulier.

U doet een aanvraag voor het werken in de kinderopvang. Hieronder vallen de volgende beroepen:

  • Gastouder
  • Beroepskracht dagopvang
  • Beroepskracht buitenschoolse opvang
  • Beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang
  • Beroepskracht voorschoolse educatie

Na het indienen van uw aanvraag onderzoekt DUO voor welke beroepen in de kinderopvang u in aanmerking komt.

Voorwaarden

Alle voorwaarden staan in de Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel.

Gratis

Erkenning van uw opleiding of een aanvraag bij tijdelijk werk in de kinderopvang is gratis.

Contact

Hebt u vragen? U kunt tussen 09.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: 050 599 80 36. Of stuur een mail naar ks.dw@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee