Nederlandse titel aanvragen

Als in het buitenland een academische graad aan u is verleend, dan kunt u ook een Nederlandse titel aanvragen. Dit kan alleen als u een erkende opleiding in het hoger onderwijs hebt gevolgd. De opleiding moet gelijkwaardig zijn aan een overeenkomstige Nederlandse opleiding.

In plaats van de Nederlandse titel, wanneer deze aan u is verleend, mag u, in plaats van deze Nederlandse titel, uw buitenlandse graad in uw naamsvermelding gebruiken in Nederland zoals u die ook mag gebruiken in het land waar deze graad aan u is verleend.

Welke titels?

U kunt een aanvraag indienen voor het voeren van 1 van de volgende Nederlandse titels:

  • ingenieur (ing.) = hoger beroepsonderwijs op het gebied van techniek, of landbouw en natuurlijke omgeving
  • baccalaureus (bc.) = overig hoger beroepsonderwijs
  • ingenieur (ir.) = wetenschappelijk onderwijs op het gebied van techniek, of landbouw en natuurlijke omgeving
  • meester (mr.) = wetenschappelijk onderwijs op het gebied van recht
  • doctorandus (drs.) = overig wetenschappelijk onderwijs
  • doctor (dr.) = wetenschappelijk onderzoek, inclusief promotie waarbij een doctoraat is verkregen

Aanvragen

  1. Vraag een Nederlandse titel aan met het formulier Aanvraag voor Nederlandse titel.
  2. Stuur de op het formulier gevraagde bewijsstukken mee met uw aanvraag. Ons postadres staat op het formulier. Voor documenten die niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn opgesteld, is een beëdigde vertaling een strikte voorwaarde.

DUO accepteert alleen aanvragen met een formulier.

Gratis

Het aanvragen van een Nederlandse titel is gratis.

Contact

Als u nog vragen hebt, kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: 050 599 80 36. U kunt ook een mail sturen naar ks.dw@duo.nl.

Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee